Motion om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i Trelleborg | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Motion om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i Trelleborg

Trelleborgshem har en alldeles för lång bostadskö och med dagens byggtakt ser denna kö ut att bestå under överskådlig tid. Nu har Trelleborgs kommun även tvingats på en stor mängd nyanlända genom den så kallade bosättningslagen, denna situation gör att bostadskön blir än längre.

I Staffanstorp har man löst bostadsproblemet för nyanlända vuxna och ensamkommande genom att låta dem bo i enklare boenden. Kommunen har köpt in sex husvagnar och i varje husvagn bor två personer. De nyanlända kommer att bo i dessa husvagnar tills de finner sig en egen bostad. Ingen behöver bo på hotell eller i andra boenden. Kommunen behöver inte köpa in lägenheter eller ägna sig åt inhyrning av lägenheter till skampriser. De nyanlända får ett tak över huvudet och kostnaderna hålls nere.

Detta är en mycket mer hållbar lösning än de lösningar vi har sett i Trelleborg. Samtidigt ger det de nyanlända en verklighetsförankrad bild av tillståndet i Sverige. Det finns brist på bostäder och resurserna är inte oändliga i Sverige och i Trelleborg. Det sänder också en viktig signal till nyanlända, Trelleborgs kommun delar inte ut lägenheter och hus till de nyanlända på hårt arbetande Trelleborgares bekostnad. De nyanlända lär sig både mer om den svenska bostadsmarknaden och svenska värderingar.

Staffanstorpsmodellen är mycket mer hållbar än den nuvarande Trelleborgsmodellen som går ut på att kostnaderna för mottagning av nyanlända vänjer sig vid det faktum, att hårt arbetande skattebetalare kommer att betala deras bostäder och försörja dem på alla möjliga sätt och för all framtid.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på

-Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa Staffanstorpslösningen på bostadsbristen för nyanlända i Trelleborg

-Att ge berörda förvaltningar i uppdrag att i enlighet med utredningsförslag, implementera ”Staffanstorpsmodellen” i Trelleborgs kommun.

 

Helmuth Petersén (SD), oppositionsråd