Motion, inför administrator på varje skolenhet | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Motion, inför administrator på varje skolenhet

2 februari 2016

Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige

Angående anställning av en administrator på varje skolenhet

 

Som många vet så är det väldigt hård konkurrens i landet om att kunna anställa pedagoger till våra skolor och förskolor. Trelleborg är inget undantag.

Den senaste tiden har ungdomsarbetslösheten tyvärr bara ökat i Sverige. Den stora avgången av 40-talisterna har inte gett den önskande effekt som man trodde. När halva tiden av den stora avgången redan skett så har arbetslösheten bara ökat. Detta beror på att jobb rationaliseras bort, och att tekniken tar över. Våra ungdomar kommer som kommer ut från grundskolan eller gymnasium möts av mycket tuffa krav eller kalla handen. Många av jobben som finns idag kräver erfarenhet vilket de aldrig får chans att få.
Ett förslag på hur några av dess ungdomar kan ges chans att komma in i arbetslivet är att anställa dem som behjälpliga i skolan med administrativa uppgifter.

Lärare idag arbetar i genomsnitt 40% med administrativa uppgifter. För tio år sedan var det runt 20%.
Detta innebär att utbildade pedagoger lägger 20% mindre av sin tid på det pedagogiska arbetet till eleverna.
Vilket företag hade godkänt den kvalitetsnedgången?

Idag arbetar en lärare med matvakt, rastvakt, kopiering, laminering, duschvakt, bussvakt, städning osv.
De arbetslösa ungdomarna kommer in i arbetslivet, de får arbetslivserfarenhet som så ofta efterfrågas av arbetsgivare.

Med anledning av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta

  • Att man anställer en ”administrator” på varje skolenhet som sköter de uppgifter som inte kräver pedagogisk personal.

Mathias Andersson

Mathias Andersson (SD)

Ledamot kommunfullmäktige samt ledamot bildningsnämnden