Motion förbättrande arbetsmiljöåtgärder för yrkeschaufförer | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Motion förbättrande arbetsmiljöåtgärder för yrkeschaufförer

Trelleborg 2016-02-22

Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige
Angående förbättrande arbetsmiljöåtgärder för yrkeschaufförer

 

Höga hastigheter med fordon där oskyddade trafikanter vistas kan leda till otäcka olyckor med dödlig utgång. Det finns idag många olika typer av fartdämpande åtgärder i tätorter bland annat: avsmalnade övergångsställen, upphöjda övergångsställen, refuger, chikaner (sidoförskjutningar), cirkulationsplats (rondell), timglashållplats, vägbulor, fartkameror, falluckor som aktiveras vid för hög hastighet, ja bara fantasin sätter gränser.

 

Dock har vägbulor orsakat stora arbetsmiljöproblem för yrkeschaufförer, främst busschaufförer. Det är diskarna i ryggens kotpelare som skadas. Bussförarna kan få bestående besvär med ländryggen och även med skuldror och nacke. Flera sådana fall har rapporterats, enligt arbetsmiljöinspektör Reyan Blomberg.

 

Malmö stad börjar under februari installera det dynamiska farthindret Actibump. Systemet kallas ibland för fallucka eftersom det är en lucka integrerad i vägkroppen som sänks ner för den som kör för fort, och skapar ett inverterat fartgupp.

– Det som är jättepositivt med det här systemet är att den som kör i rätt hastighet inte drabbas, säger Hossein Ashouri, trafiksäkerhetsutredare på Malmö stad i en intervju.

 

Actibump har funnits i Linköping sedan 2010 och på Öresundsbron och i Uppsala sedan 2014. Under 2015 installerades Actibump på två platser till i Linköping. Resultaten har visat sig vara bra med god trafiksäkerhetseffekt och en robust konstruktion. Actibump tål både vinterväder och tung trafik och ger ökad trafiksäkerhet och framkomlighet samtidigt som det sänker utsläpp och buller och ger en förbättrad arbetsmiljö för buss- och andra yrkeschaufförer.

 

Med anledning av ovanstående text föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

 

  • Ge tekniska nämnden i uppdrag, att när det så är möjligt, ersätta vägbulorna inom Trelleborgs tätort med Actibump eller liknande inverterande fartgupp.
  • Ge kommunstyrelsen i uppdrag, att verka för att trafikverket ersätter de vägbulor som finns inom Trelleborgs kommun med Actibump eller liknande inverterande fartgupp.

 

Per Klarberg, ledamot kommunfullmäktige                     Håkan Lerstorp, ersättare kommunfullmäktige, busschaufför