Motion Få Migrationsverket att göra rätt för sig | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Motion Få Migrationsverket att göra rätt för sig

Att betala och göra rätt för sig är helt normalt för de flesta människor och företag som är ärliga och hederliga. Tyvärr finns det personer och företag som agerar ohederligt, men som tur är finns det medel att även få dessa att göra rätt för sig.

Det kan till och med gå så långt att vissa ärenden drivs som rättsprocesser.

Tyvärr har det visat sig att Migrationsverket har svårt att betala för sig till Trelleborgs kommun, i september var de skyldiga kommunen 133 miljoner kronor.

133 miljoner som kommunen får ligga ute med vilket verkligen inte är acceptabelt.

Kostnaden har med mottagandet av nyanlända att göra vilket SD har motsatt sig hela tiden. Detta är en skuld som inte funnits om Sverigedemokratisk politik förts.

Då vi har svårt att få in pengarna från Migrationsverket och att de stryker summor som kommunen skäligen säger sig ha rätt till så måste sanktioner vidtagas, dessutom måste Kommunallagen beaktas gällande likabehandling.

Har vi en kommuninnevånare som inte betalar vatten eller i de fall invånaren har el från kommunen så utdelas det en straffavgift, avgiften kallas för påminnelseavgift eller ränta.

Detta ses som ett helt naturligt förfarande.

Därför yrkar Sverigedemokraterna i Trelleborgs kommun:

Att Trelleborgs kommun i fortsättningen använder samma sanktioneringsmöjligheter gentemot Migrationsverket gällande sena betalningar som används i övrigt av kommunen.

Helmuth Petersén

Helmuth Petersen (SD)