Motion, antagande av ny policy vid chefsrekrytering | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Motion, antagande av ny policy vid chefsrekrytering

Trelleborg 2016-09-08

Motion till kommunfullmäktige

Antagande av ny policy vid chefsrekrytering

Med anledning av den senaste tidens infekterade debatt, då kommundirektören gav två välavlönade chefsposter till politiker utan någon som helst rekrytering, är det uppenbart att Trelleborgs kommun behöver en policy för höga chefstillsättningar.

Nynäshamns kommunfullmäktige antog i mars 2016 en ny policy som bl.a. säger ”Chefstjänster ska alltid annonseras externt och huvudlinjen ska vara så bred annonsering att största möjliga urval skapas.”

Nynäshamns kommunstyrelseordförande säger till Trelleborgs Allehanda (2016-09-08) ”Det är väldigt viktigt för oss att säkerställa att de som internrekryteras har blivit utsedda i konkurrens med andra och i transparens. Annars finns risken att blir en diskussion om hur chefen har blivit utsedd
Det är en klar och tydlig linje som även borde efterföljas av Trelleborgs kommun!

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta att

  • Kommunstyrelsen ska ta fram en policy för chefstillsättningar där det tydligt framgår att inga höga chefspositioner får tillsättas utan intern/extern annonsering samt rekrytering.
  • Den nya policyn ska godkännas av kommunfullmäktige.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Per Klarberg

Ledamot i kommunfullmäktige