Motion angående personal på våra demensboenden | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Motion angående personal på våra demensboenden

Trelleborg 2011-10-28

Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige

Angående personal på våra demensboenden

 

Demensförbundet anser att det på ett boende med åtta demenssjuka behövs minst tre vårdpersonal dagtid/kvällstid och minst en på natten. Demenssjuka är vårdkrävande och kan vara extra oroliga eftersom de inte känner igen sig eller befinner sig i livets slutskede. Det finns därför tillfällen och situationer som det kommer att behövas ännu mer personal, men under denna minimibemanning får man aldrig vara.

 

Den kritik som riktas mot Demensförbundets krav på minimibemanning menar på att det kan bli norm istället för miniminivå. Som situationen ser ut idag så skulle införandet av en minimibemannig innebära en ökning av personalen på de flesta boenden. Socialstyrelsen har varit motståndare till att precisera antalet vårdpersonal utan talar istället om ”tillräcklig bemanning”. Skräckexempel på ”tillräcklig bemanning” har figurerat i tidningsavslöjanden om inlåsta dementa utan personal nattetid. För att de demenssjuka ska få en god omvårdnad krävs att minimibemanning införs och att krav införs på att personalen är utbildad i demenssjukdomar.

 

Med anledning av ovanstående text föreslås fullmäktige besluta att:

 

  • Trelleborgs kommun tillkännager som sin policy vad som anförs i motionen, om en minimibemanning av utbildad personal på demensboenden. 

 

__________________________                             _________________________

Anita Persson                                                              Helmuth Petersén

Ledamot i kommunfullmäktige                                Ledamot i kommunfullmäktige

Ledamot i Socialnämnden                                       Ledamot i Socialnämnden

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.