Miljönämndens ordförande undanröjer protokollsanteckning | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Miljönämndens ordförande undanröjer protokollsanteckning

Trelleborg 2009-11-16

Kommunfullmäktige

Trelleborgs kommun

Interpellation till miljönämndens ordförande Görgen Holmdahl

Undanhållen information och undanröjning av protokollsanteckning från Sverigedemokraterna

Vid miljönämndens möte den 2 november 2009 lämnade SD in en protokollsanteckning, som pekade på problemen med utebliven information till nämndsledamöterna, och oviljan att lyfta fram vissa miljöfrågor i kommunen. Miljönämndens ordförande, Görgen Holmdahl, tog sig då rätten att undanröja protokollsanteckningen. Han plockade helt enkelt ut protokollsanteckningen ur mötesprotokollet. Protokollsanteckningen bifogas denna interpellation. Bilaga 1.

Den 8 november 2009 skickade Görgen Holmdahl en skrivelse till nämndens ledamöter, och meddelade sitt beslut att; ”protokollsanteckningen inte skall biläggas protokollet från nämndsmötet 091102, utan hanteras som en egen skrivelse som diarieförs och härmed besvaras.”

Mot bakgrund av ovanstående ställs följande frågor till miljönämndens ordförande Görgen Holmdahl (SPI):

Varför tog Görgen Holmdahl beslutet att undanröja Sverigedemokraternas protokollsanteckning ur mötesprotokollet?

Om en liknande situation uppstår igen, är Görgen Holmdahl då beredd att agera på samma sätt?

Jan Larsson (SD)

ledamot i kommunfullmäktige samt miljönämnden

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.