Mejla tips till småföretagare inför upphandlingar | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Mejla tips till småföretagare inför upphandlingar

Trelleborg 2009-10-27

Motion till kommunfullmäktige

Mejla tips till småföretagare inför upphandlingar.

Småföretagare i Trelleborg har – med all rätt – klagat på de svårigheter de ställs inför när information om förestående kommunala upphandlingar skall inhämtas. Sverigedemokraterna påtalade redan vid denna mandatperiods början, att upphandlingarna i Trelleborg inte fungerar tillfredsställande. Ett arbete med att förbättra situationen har påbörjats, men det finns fortfarande stora brister. Framför allt mindre företag har problem med att hitta adekvat information, om den överhuvudtaget hålls tillgänglig. Vissa upphandlingar går så snabbt att det i praktiken är omöjligt för det lilla företaget att komma in med ett bud.
Ett enkelt och billigt sätt att förbättra rutinerna vore att registrera hågade företag i en mejlgrupp, och skicka information till gruppen när en upphandling är aktuell. Ett sådant förfarande hade resulterat i fler intressenter och fler anbud. Kommunen kan härigenom göra en besparing, som under ett helt år kan vara avsevärd.

Därför föreslår vi kommunfullmäktige besluta att:

Kommunen erbjuder företag att anmäla sig till en mejlgrupp som automatiskt får information när en upphandling eller direktupphandling är aktuell.

Jan Larsson
Sverigedemokraterna

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.