Lotteriet i Samhällsbyggnadsnämnden | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Lotteriet i Samhällsbyggnadsnämnden

Trelleborg 2012-01-19

Protokollsanteckning

Samhällsbyggnadsnämndens möte 2012-01-17

§ 15 Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindkraftverk på fastigheten Västra Torp 4.7

Trots miljömässigt baserade rekommendationer på både riks – regional och lokal nivå, att gynna framställning av miljövänlig energi, har nämnden med hänvisning till tyckanden om det estetiska intrycket, avslagit bygglovet.

Beslutet är kontroversiellt gentemot kommunens gällande översiktsplan.

Bättre miljö lokalt och globalt är ett antaget och klart uttalat mål i dagens samhälle. En av de viktigaste byggstenarna därvid är framställning av miljövänlig energi. Ett miljöarbete som endast bedrivs på skrivbordet, i form av positiva policyn men en i grunden negativ attityd, bidrar inte till bättre miljö.

Andra liknande ärenden har utan restriktioner godkänts av nämnden.

Beslutet är inte förankrat i faktaunderlaget, utan har närmast vissa likheter med en dragning i Postkodlotteriet.

 

Tommy Hedin                     Jan Larsson                     Ken Karlsson              Mattias Holst

Sverigedemokraterna

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.