Kostnadsfria antikroppstester covid-19 för de anställda som har Trelleborgs kommun som arbetsgivare. | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Kostnadsfria antikroppstester covid-19 för de anställda som har Trelleborgs kommun som arbetsgivare.

På kommunstyrelsen den 27/11 2020 behandlades vårt initiativärende.

Sverigedemokraterna lämnade in ett initiativärende den 2/9-2020 som gick ut på att vi ville erbjuda våra anställda ersättning för ett antikroppstest (200kr) mot uppvisande av kvitto. Det är det minsta vi kan erbjuda våra vardags hjältar som dessutom inte får någon retroaktiv lön sedan fackförbundet kommunal förhandlat bort den.

Vi yrkade på:

-Att samtliga anställda inom Trelleborgs kommun erbjuds kostnadsfritt antikroppstest (covid-19) vid ett tillfälle 2020. Ersättning utgår efter uppvisande av kvitto

-Att finansiering sker genom de medel som återsökts från staten med anledning med anledning av covid-19

-Att kommunledningskontoret uppdras att ta fram rutiner för ersättning

Ärendet skulle ha kommit tillbaka till kommunstyrelsen den 7/10 för beslut, men lyste med sin frånvaro i handlingarna. När vi ställde frågan om varför vårt ärende inte fanns med så skylldes det på att det hade missats av tjänstemännen men det lovades att till kommande kommunstyrelse skulle det komma upp.

Mycket riktigt ärendet kom upp den 21/10 men då visar det sig att man har inte ens bemödat sig att läsa ärendet och svarat på något helt annat, på saker som ärendet inte ens handlade om. SKANDAL!

När vi påpekade detta så bad man från tjänstemannaorganisationen om ursäkt men kunde inte riktigt förklara varför man inte ens läst ärendet.

Det blev en återremiss som stöddes av samtliga partier i kommunstyrelsen.

När ärendet slutligen kom tillbaka den 27/11 så var förslag till beslut att avslå ärendet.

Men även denna gång så var beredningen av ärendet fullt med brister.

Vi yrkade på bifall till vårt egna förslag och begärde votering. Vi biföll motionen medan M, KD, SöS, S, L, C, MP röstade för att avslå vårt ärende och ville inte erbjuda våra anställda kostnadsfria antikroppstester.

Tyvärr föll vår motion.

Mathias Andersson Gruppledare SD Trelleborg