Kommentar till insändare av Eric Samuelsson 28 juli. | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Kommentar till insändare av Eric Samuelsson 28 juli.

Vad vill Sverigedemokraterna?

Oj nu är det illa ställt med verklighetsförankringen hos Eric Samuelsson, han påstår att vi ljuger när vi begär information om hur anställningen av ny chef till tekniska nämnden, går till.
Menar du Eric att din kommentar om anställningen till nämndsledamöterna är: ”Att processen går framåt”, vara lika med information? Du har inte sagt ett ord om vilka som sökt tjänsten eller hur många som är intresserade. Menar du att vi skall ta det slutliga förslaget rakt upp och ner utan information av dom andras kompetens eller färdigheter.
Det är väl ok att anlita ett rekryteringsföretag om uttagningsförfarandet, men det är inte dom som skall bestämma, det skall vi i nämnden göra, och då helst med så mycket fakta om de sökande som möjligt.
Av de sista 4 uttagna, hur mycket info har de övriga nämndsledamöterna fått om dessa?
Det kan inte räcka med att presidiet och kommunledning med personalchef och facket får möjlighet till intervju och träff med den som är mest intressant, utan enklast är att hela nämnden får tjans till samma kontakt-
Tack vare vårt agerande har det nu gått ut en kallelse till alla i nämnden, att få den här möjligheten. Bra jobbat Sverigedemokraterna!
Tack vare att vi på eget initiativ har vi nu fått underlag från personalchefen om de 4 mest intressanta sökanden, han förs.tod inte problemet med att inte vi skulle ha information, visste du inte det Eric, det var inte hemligt material. Som ordförande bör man veta detta.
Vi tycker inte det är tarvligt att begära din avgång du har ju redan visat delar av din inkompetens och omdömeslöshet i samband med hantering av frågor som skall föredragas i nämnden. Och påstå inte att rekryteringsprocessen är seriös, den verkar istället amatörmässig vad gäller det demokratiska hanterandet, och sorteringsförfarandet, men det återkommer vi till i nämnden.
Vi har inga problem i framtiden med att vinna politiska sympatier, om vi utsättes för demokratiska övergrepp liknande ditt. Tackar på förhand!
Att du blandar in vår representants problem med kommunen vad gäller hans agerande i samband med kommunens tvivelaktiga hanterande av dricksvattenförgiftningen i byarna norr om Trelleborg, har vi ingen förståelse för. Det var lågt Eric.
Ditt påstående om en hittills väl genomförd rekryteringsprocess, klingar falskt i våra öron.
Naturligtvis ser även vi fram emot att få välkomna en ny teknisk chef till Trelleborg, men inte till vilket pris som helst, när det gäller den demokratiska processen och kompetenta uttagningsförmågan.
Bara nu inte ditt agerande leder till framtida problem med att få kompetent personal till att söka lediga befattningar i Trelleborg. Så överväg ditt agerande hitintills och lämna över klubban till en kompetent och engagerad person som ordförande i nämnden.

Leif Roos
Ledamot i tekniska nämnden för Sverigedemokraterna

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.