”Jag är intresserad av diskussion om hamnens framtid, bara vi under diskussionen håller oss till mitt förslag!” | Sverigedemokraterna i Trelleborg

”Jag är intresserad av diskussion om hamnens framtid, bara vi under diskussionen håller oss till mitt förslag!”

Så kan man kortfattat beskriva Ulf Bingsgårds svar på Sverigedemokraternas motion om en folkomröstning angående hamnens framtida utformning och placering. Ulf förordar öppna möten och gör tummen ner för folkomröstning. Moderaterna har använt sin metod nu i 6 år utan att frågorna minskat. Inbjudningar till allmänheten, att delta i diskussioner om hamnens framtid, har under dessa 6 år inte stått som spön i backen. De få tillfällen till möten som kommit medborgarna till del, har inte varit upplagda som rena diskussionsmöten, utan mer som informationsmöten. En diskussionsafton innebär, att företrädare för olika förslag får framlägga sina planer på samma villkor som det förslag Ulf Bingsgård förordar.

Med en välfungerande kommunledning hade en folkomröstning varit onödig, men med dagens situation, med en kommunledning som inte på något område anstränger sig att ta fram någon långtidsplanering, är en folkomröstning en nödvändig värdemätare.

Märkligt nog är det oppositionen som jobbar mest med de långsiktiga frågorna. Moderaterna har tagit långt sommarlov. Efter att vi i Sd lämnat in motionen om en folkomröstning i hamnfrågan, har äntligen även socialdemokraterna hoppat på Sd-båten, och kallar till möte för allmänheten.

Hallå Ulf! Skall du med båten? Snart dras landgången in!
Vågar du lyssna till trelleborgarna?
Kanske bäst du frågar Stockholm först!

Per Klarberg (Sd)

(Denna insändare publicerades i Trelleborgs Allehanda 08-08-01))

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.