Interpellation, varför exkluderas SD vid intervjuer? | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Interpellation, varför exkluderas SD vid intervjuer?

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson.

Den 23 augusti initierade du ett möte för ”intervjuer förvaltningschef serviceförvaltningen”.

Representanter från samtliga partier utom ett (Sverigedemokraterna) var inbjudna.

Varför väljer du att exkludera Trelleborgs tredje största parti i denna viktiga process?

Med vänliga hälsningar

Per Klarberg