Interpellation till tekniska nämndens ordförande | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Interpellation till tekniska nämndens ordförande

Onsdagen 30 september skickades det ut ett mail till viss personal på tekniska nämnden, det skickades ut vid 19-tiden på kvällen. Redan vid 21-tiden kom det ett förtydligande av det första mailet och den 1 oktober klockan 8 kom det ännu ett förtydligande.

Samtliga mail är med som bilagor.

Att skriva ett mail till sin personal på detta sätt är inte acceptabelt, det är direkt oförskämt.

Mailet handlar om att personalen skall hjälpa till vid boenden där ensamkommande finns, exempelvis skall de ha ansvar som brandvakter, bära sängar och dela ut mat till de ensamkommande. Personal som är anställda för något helt annat i kommunen.

Det är inte bara denna personal som uppmanats att hjälpa till, frågan har ställts på flera förvaltningar i kommunen. Det verkar tyvärr som om allt annat skall läggas åt sidan vid denna enorma anstormning av ensamkommande och det är beklagligt.

Detta mailet är skrivit i en mycket dålig ”anda”, ordet vill är med ett par gånger vilket ger en direkt orderkänsla. Det hade varit lämpligare att skriva ordet önskar, det hade skapat mindre irritation hos mottagarna.

Som avslutning står det att säger man nej till att hjälpa till så skall ett nej motiveras.

Ett nej är ett nej likväl som ett ja är ett ja, inget av detta måste motiveras.

Detta är ett direkt oförskämt och kraftigt mail som dessa anställda fick, de efterföljande mailen går i en mildare ton men fortfarande skall ett nej motiveras.

Det handlar om de anställdas fritid och dessa sysslor har inget med deras ordinarie arbete att göra.

 

Jag vill gärna veta hur ordföranden i tekniska nämnden ser på dessa mail, tycker ordföranden att det är ok att skicka ut denna typen av mail till förvaltningens personal?

Direkta order och tvivelaktig text skall våra medarbetare inte behöva stå ut med i en kommun som skall bli Skånes attraktivaste arbetsgivare.

Hur går ordföranden vidare i detta ärende?

 

Helmuth Petersen SD