Interpellation till Kulturnämndens ordförande angående nyanlända som har tagit över biblioteket | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Interpellation till Kulturnämndens ordförande angående nyanlända som har tagit över biblioteket

2016-02-09

 

På Fritidsnämndens möte den 16/2 står det att läsa följande under punkt 4 :

Fritidsgårdarna är en naturlig mötesplats för alla kommunens ungdomar och besöks också av många av våra nyanlända som bor på etableringsboende. Här finns samma utmaningar som på biblioteket. Dessa ungdomar har ”tagit över” gårdarna och de ordinarie ungdomarna kommer inte längre i samma antal som tidigare. Slutcitat.

Här nämns det att det finns samma utmaningar med Fritidsgårdarna som med biblioteket, detta ger upphov till en del följdfrågor.

  • Vad är det för utmaningar på biblioteket som det talas om?
  • Förekommer det hot och våld på biblioteket?
  • Känner sig personal eller övriga besökare hotade?
  • Innebär det att också biblioteket tappar besökare liksom fritidsgårdarna?

Helmuth Petersén (SD)