Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Att köpa en fastighet och hus är ofta den enskilt största investeringen en privatperson gör, det sker inte många gånger i livet.

Det är oftast noga planerat och valet av ort är baserat på hur man personligen vill ha det, vissa vill bo i stan och andra vill bo på landet.
Nu är det bestämt av kommunen att det skall byggas ett etableringsboende på Västervång 2:25, ett etableringsboende med plats för 48 personer.
Detta utan att det varit någon information i frågan, som vanligt så kör man över sina egna invånare till förmån för nyanlända.

För ett par veckor sedan körde man över våra egna unga och behövande genom att kommunen ställer upp på borgen till nyanländas hyresbostäder, helt vansinnigt.

Nu är det husägare som blir helt överkörda, på Västervång 2:25 skall det inte bara byggas i en våning utan i två våningar.

Detta oroar givetvis våra boende därute, oron för värdeminskningar på deras fastigheter och oro för att det skall bli ”problem” med de boende.

Mina frågor är:

  • -Varför har det inte hållits någon form av informationsmöte för de boende?
  • -Kommer kommunen att ersätta den eventuella värdeminskningen för de boende, detta med tanke på att kommunen hjälper de nyanlända med att få bostäder genom att gå i borgen för dem? ?

Helmuth Petersén

Helmuth Petersén, oppositionsråd (SD)

 

Svar på interpellation från Helmuth Petersen; Kommunfullmäktige

23 maj

Erfarenheter från andra kommuner tyder på ett stort intresse för den här typen av byggnation. Medborgare vill känna sig delaktiga och informerade och dessutom vill de ges möjlighet till att uttrycka sin mening. Ett informationsmöte kommer att hållas den 2 juni, dvs innan samhällsbyggnadsnämnden beslutar i frågan, vilket de gör den 7 juni.

Det är inte troligt att nya bostäder i anslutning till befintliga sänker värdet för de befintliga, men oavsett vilket så ingriper kommunen inte i frågor om värdeökningar- eller minskningar.

Torbjörn Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande