Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Marianne Pettersson ang. uttalande i TA | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Marianne Pettersson ang. uttalande i TA

Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Marianne Pettersson

I Trelleborgs Allehanda (10 okt) står det att läsa:

”Jag ser att de senaste årens nedskärningar i välfärden ger ett uppsving för rasistiska partier som skrämmer upp folk. Det gäller Sverigedemokraterna i första hand men också Svenskarnas parti som sprider sin propaganda.”

Som en ren information till en icke påläst ordförande så existerar inte Svenskarnas parti längre.

Vi Sverigedemokrater får ofta kastat detta ord emot oss, rasister. Rasism är något vi tar starkt avstånd ifrån, detta är ingen hemlighet för varken ordförande eller någon annan.

Det kan vara så enkelt att ordföranden är felciterad i tidningen, om inte har jag följande frågor:

  • Var får ordföranden det ifrån att SD är rasister?
  • Kan hon påvisa någonstans att SD är rasister?
  • Har ordföranden läst SD:s partiprogram och partistadgar?
  • Tittar ordföranden historiskt har S ett rasistiskt förflutet, är det så att ordföranden tagit fel på S och SD?

Trelleborg 2015-10-12
Helmuth Petersén (SD)