Interpellation till Arbetsmarknadsnämndens ordförande ang borgensåtagande till ensamkommande | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Interpellation till Arbetsmarknadsnämndens ordförande ang borgensåtagande till ensamkommande

Det står att läsa i Trelleborgs Allehanda att Trelleborgs kommun kommer att åta sig att vara borgenärer till flyktingar/ensamkommande om de får tag på en egen lägenhet vid etablering i kommunen.

Efter den enormt stora flyktingströmmen till Sverige under hösten och vintern har landet tagit emot ansenliga mängder med flyktingar/ensamkommande.

Efter att beslutet om tvingande åtgärder för kommunerna om att ta emot ett visst antal har nu Trelleborgs kommun fått en fördelning att följa under 2016 och ett par år fram i tiden, tyvärr har vi stor bostadsbrist i kommunen och kommer så att ha ett antal år till.

Under åren är det många ungdomar och mindre bemedlade som fått avslag av de olika hyresvärdarna för att de haft för låg inkomst eller ingen egen borgenär, detta har skapat livskriser för en del av dem.

Med anledning av ovanstående så har jag följande frågor

Kommer Trelleborgs kommun att i fortsättningen ställa sig som borgenärer för våra ungdomar och mindre bemedlade om frågan skulle dyka upp?

Om inte, varför?

Helmuth Petersen, oppositionsråd (SD)