Interpellation avseende (s)vikna vallöften | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Interpellation avseende (s)vikna vallöften

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson.

Inför valet 2014 gick du och socialdemokraterna ut med en för alla viktig fråga, att återställa akutmottagningens tider på vårt lasarett.
Det hette att om ni tog makten i Region Skåne skulle akutmottagningens öppettider vara prioritet ett, ni fick makten men ännu har inget hänt.
Det är mer än två år sedan Torbjörn!
På ett stort möte i Stadsparken i maj månad år(2016) så lovade Du oss trelleborgare att palliativa mottagningen skulle öppna igen den 1 september, ännu har inget hänt.

Sverigedemokraterna var det enda partiet som var emot en utredning av palliativas flytt till Malmö, socialdemokraterna var för denna utredning.

I trelleborgarnas ögon ännu en försämring av Trelleborgs lasarett!

Fram till nu den 21 december har ingenting hänt, mottagningen har ännu inte öppnat. I en debattartikel så skriver KRYH:s ordförande att mottagningen skall öppna innan första kvartalet 2017, i en tidningsartikel en månad senare så säger hon att palliativa skall öppna under första kvartalet 2017. Genom att ändra ordet innan till under så ger hon de styrande i Region Skåne ytterligare tre månaders respit. Situationen har förvärrats än mer på grund av att Malmös hospice lagt ner en avdelning.

Fram till dags dato har 22 kompetenta sköterskor sökt jobben på palliativa men inget har ännu hänt.

Varför?

Detta är två allvarliga fall av direkt falska löften och i båda fallen är du Torbjörn Karlsson inblandad, du är trots allt kommunstyrelsens ordförande och detta beteendet är inte acceptabelt.

Ni gör allt för att få makten och genom att använda direkta lögner så får ni den, när ni väl fått den så stoppar ni huvudet i sanden och låtsas som om problemen inte finns.

Jag har följande frågor:

  • Varför har du, Torbjörn, inte svarat på mina artiklar i Trelleborgs Allehanda när jag önskat få svar från dig?
  • Var detta en medveten taktik från er med dessa tomma löften?
  • När tänker ni uppfylla era löften gällande akuten och palliativa?
  • Är du medveten om att medborgarna är irriterade över ert beteende?
  • Tänker sossarna ta till ännu fler lögner inför valet 2018 för att fortsätta vid makten?
  • Att ni på grund av dessa löften(lögner) har tappat mycket förtroende hos trelleborgarna är ni väl medvetna om, eller?

 

Helmuth Petersén

Helmuth Petersen (SD)