Interpellation avseende beslut av principiell beskaffenhet | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Interpellation avseende beslut av principiell beskaffenhet

I en inbjudan, sänd till Trelleborgs fastighetsägare, beskriver arbetsmarknadsförvaltningen vilka förmåner kommunen kan erbjuda de fastighetsägare som överlåter lägenheter till ”nya Trelleborgare”, det vill säga nyanlända invandrare.

Bland annat erbjuder Trelleborgs kommun, till de fastighetsägare som tar emot nyanlända, följande:

 • Kommunen som hyresgäst
 • Garanti för att hyran betalas
 • Ta över lägenheten i befintligt skick
 • Tillsyn och uppföljning
 • Etableringsinsatser till de boende
 • Öppenhet för innovation och andra möjligheter

Trelleborgs kommun har idag en ansträngd bostadssituation, vilket många Trelleborgs-ungdomar har fått erfara. Saknar ungdomen fast anställning är loppet i det närmaste kört att få en bostad. Det finns exempel på vuxna människor som fortfarande måste bo hemma hos sina föräldrar för att de inte lyckats få någon fast anställning och därigenom en bostad.

Kommunallagen 3 kap 9 § säger: Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Den 25 april 2016 beslutade kommunfullmäktige om en ny policy för bosättning av nyanlända, §77 ”Bosättning av nyanlända”. Den nya policyn går ut på att Trelleborgs kommun kan gå in som ”proprieborgenär” för nyanlända invandrare, detta var ett beslut av principiell beskaffenhet.

Men anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson.

 • När fattade kommunfullmäktige beslutet, som är av principiell beskaffenhet, att kommunen ska vara ”hyresgäst” av de lägenheter som nyanlända flyttar in i?
 • När fattade kommunfullmäktige beslutet, som är av principiell beskaffenhet, att kommunen ska ta över lägenheter i ”befintligt skick”?

Om ett allvarligt fel har begåtts, det vill säga att kommunallagen inte har följts och kommunfullmäktige inte har fattat ovanstående beslut av principiell beskaffenhet, så vill jag att kommunstyrelsens ordförande besvarar nedanstående följdfrågor.

 • När fattade arbetsmarknadsnämnden beslutet, som är av principiell beskaffenhet, att kommunen ska vara ”hyresgäst” av de lägenheter som nyanlända flyttar in i?
 • När fattade arbetsmarknadsnämnden beslutet, som är av principiell beskaffenhet, att kommunen ska ta över lägenheter i ”befintligt skick”?

Om ett ännu allvarligare fel har begåtts, det vill säga att kommunallagen inte har följts och inte ens arbetsmarknadsnämnden har fattat ovanstående beslut av principiell beskaffenhet, så vill jag att kommunstyrelsens ordförande besvarar nedanstående följdfrågor.

 • Vilken tjänsteman fattade beslutet, som är av principiell beskaffenhet, att kommunen ska vara ”hyresgäst” av de lägenheter som nyanlända flyttar in i?
 • Vilken tjänsteman fattade beslutet, som är av principiell beskaffenhet, att kommunen ska ta över lägenheter i ”befintligt skick”?
 • Om ovanstående beslut av principiell beskaffenhet är tagna av en tjänsteman, vilka åtgärder avser du vidta mot aktuell tjänsteman?

 

0656591334119_Max

Per Klarberg (SD)