Interpellation angående skadegörelse på boendet för ensamkommande i Beddingestrand | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Interpellation angående skadegörelse på boendet för ensamkommande i Beddingestrand

Interpellation till arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Ett rykte berättar att det förekommit skadegörelse på boendet för ensamkommande i Beddingestrand, Rosengården, en kraftig skadegörelse.

Vid kontakt med förvaltningschefen på arbetsmarknadsnämnden visar det sig att kostnaden för att åtgärda denna skadegörelse ligger på 346000kr, kostnaden kommer att bäras av kommunen.

Skattepengar som så väl hade behövts i andra verksamheter, vi har idag till exempel äldre som fått kraftigt försämrade villkor.

Detta är inte första gången det sker vandalisering och skadegörelse på denna typen av boenden, exemplen under åren är många.

Vi hade gula villan, Hedmans gård, boendet på Sockenvägen osv osv.

Detta föranleder till följande frågor:

Är den senaste samt övriga skadegörelser polisanmälda?

Om så skett vad har konsekvenserna för förövarna blivit?

Om inte polisanmälan gjorts, varför?

Tycker ordföranden att det är acceptabelt att våra skattebetalare skall finansiera detta destruktiva beteende när våra skattepengar behövs på annat håll?

Vad har samtliga skadegörelser under åren kostat våra skattebetalare?

 

Helmuth Petersén

Helmuth Petersén (SD)