Interpellation angående representationskostnaderna i Trelleborgs kommun | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Interpellation angående representationskostnaderna i Trelleborgs kommun

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson (S)

Aftonbladet har gjort en stor undersökning om representationskostnaderna i Sveriges kommuner, en intressant läsning.

Tittar vi på våra grannkommuner så ligger Trelleborg väldigt högt, se nedan på summorna.

Trelleborg: plats 103 med 393 kr per skattebetalare.

Skurup: plats 210 med 317 kr per skattebetalare.

Malmö stad: plats 157 med 348 kr per skattebetalare.

Ystad: plats 192 med 322 kr per skattebetalare.

Vellinge: plats 168 med 340 kr per skattebetalare.

Staffanstorp: plats 181 med 330 kr per skattebetalare.

När kvartetten tog över efter valet 2014 så blev det sagt att politiken skulle bli billigare, det visar sig att så inte blev fallet.

Representation pratades det inte om men här ser vi tydligt hur mycket mer som spenderas i Trelleborg än i våra närliggande kommuner.

Det är märkligt att vi ligger så pass högt när ekonomin i kommunen är så pressad.

Att vi ligger på plats 103 är föga smickrande!!! Det är skattepengar det handlar om och de skall hanteras varsamt.

Min frågor är:

Hur kan det komma sig att vi ligger så högt i denna undersökning?

Tänker kommunalrådet initiera en utredning av vad som gått fel?

Är det allmänt slöseri av skattepengar eller är det nonchalans?

Helmuth Petersén

 

Helmuth Petersen SD