Insändare publicerad i TA samt Sds 070612 | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Insändare publicerad i TA samt Sds 070612

Arbetet för bättre trelleborgsluft har startat.

Nu har äntligen arbetet med att förbättra luften i Trelleborg börjat. Miljönämnden står nu enig bakom en uttalad ambition att ta krafttag mot luftföroreningarna från hamnen. Givetvis är det tråkigt att det tagit så lång tid, men låt oss nu glädjas åt den nya inställningen och arbeta för framtiden.

För en månad sedan skickade miljönämndens ordförande en skrivelse till Trelleborgs Hamn AB med uppmaningen att bolaget måste vidta lämpliga åtgärder för att utsläppen skall minska. Detta är inget stort steg framåt, men det visar en viktig sak: nämnden har viljan att ta tag i problemen. Ärendet bör fortsättningsvis vara en given punkt vid varje nämndsmöte. Vi hoppas att Tr. Hamn AB svarar på skrivelsen snarast möjligt, så att en plan för det fortsatta arbetet kan utarbetas.

Ett förslag har kommit från vice ordförande i Tr. Hamn AB att bilda en kommission för att minska utsläppen från hamnarna i Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Ystad. Idén som sådan är god, men vi får nog räkna med, att det är vi i Trelleborg som måste dra det tunga lasset i arbetet, eftersom vi har de absolut största problemen.

Det är vår åsikt att omsorgen om trelleborgarnas hälsa måste få större utrymme. Vi är inte motståndare till en hamnutbyggnad om det kan ske under omständigheter som ger trelleborgarna en garanterat ren luft. Kan man inte uppfylla detta, är det bättre att låta hamnen arbeta med de volymer som gäller idag, tills vi tillsammans med hamnen och rederierna kan lösa luftproblemen.

Hamnen servar hela Sverige. Det är inte rimligt, att det är vi trelleborgare ensamma som med vår hälsa skall betala för att Sverige skall ha billiga transporter över Östersjön.

Vi har inte i något avseende ändrat vår uppfattning, att i valet mellan levande trelleborgare och en megahamn, röstar vi för levande trelleborgare.

Jan Larsson
ledam. miljönäm.

Leif Roos
ers. miljönäm.
Sverigedemokraterna

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.