Inget rekreationsområde på skjutbanan | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Inget rekreationsområde på skjutbanan

Rapport från Samhällsbyggnadsnämndens möte 110309

Marinbiolog Ellinor Tjernström informerade om Havsplaneringen samt om planerade marina reservatet Fredshög-Stavstensudde

FOJAB informerade om planeringen för kommande byggandet på Stavstensudde
Olika hustyper 2-3 vånings . Handel i markplan. Lägenhetshus.
Gator skall utgöra fria siktlinjer mot havet. Söder om skall finnas odlingslandskap. Cirka 600-800 bostäder.
Hänsyn mot planerade väg 511 såsom av och påfarter.

Anmärkningsvärt är att i all planering från FOJAB bygger på att skjutbanan är borttagen.
Sades att en skjutbana i ett sådant område är helt odiskutabelt. Där banan är i dag var planerat för rekreationsområde. Jag säger bara, inte om SD får bestämma!

Tommy Hedin
Ledamot

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.