Ingen kommunal städning till privat entreprenör (om inte (s) backar?) | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Ingen kommunal städning till privat entreprenör (om inte (s) backar?)

Fastighetsnämnden 09-03-10

Den stora frågan för aftonen var ett svar på återremissen gällande städningen i kommunen (ca en tredjedel). 22 städerskor kunde i en vidare förlängning drabbats, om det beslutades om en extern entreprenör.

Jan Larsson (som tyvärr inte kunde närvara ikväll) och undertecknad, hade på vårt gruppmöte i söndags kväll gått igenom frågan noggrant. När frågan kom upp begärde jag ordet, och uttryckte mina farhågor om att städet skulle lämnas ut till upphandling. Jag berättade att jag säljer in bland annat rengörningsprodukter till en hel del kommuner i Skåne, Halland och Småland. Jag har sett detta så många gånger, att man tror att man skall spara in pengar på att lägga ut städning på entreprenad, men ack vad fel man har många gånger. Många kommuner som provat detta har gått tillbaka till eget städ. Med min berättelse lämnade jag även in en reservation. Även socialdemokraterna lämnade in en reservation, och det var ju positivt, att även (s) tyckte som vi i frågan. Nu var ju detta inget beslutsärende, utan endast en återremiss från kommunfullmäktige, där man önskade svar på en del frågor. I vilket fall som helst, vår reservation medföljde svaret som förvaltningen hade gjort. Att det även framhölls, att den nya personalen skulle agera som stöd för våra skolelever, upplever jag som rent nonsens! Tidpressen under ett privat företag torde vara så stor, så att tillbringa sin tid med att hjälpa elever i nöd är obefintlig. Vi vill måna om våra elever och vår städpersonal, för de är alla en mycket viktig tillgång.

Övriga frågor var det inga invändningar mot och mötet avslutades i laga ordning. Man får väl hoppas att förnuftet segrat i frågan. Kommunfullmäktiges beslut lär väl inte bli någon större överraskning för någon, inte ens för alliansen, eller?

Helmuth Petersén, ersättare i fastighetsnämnden (Ledamot 090310)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.