Ingen försening av motorvägsbygget. | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Ingen försening av motorvägsbygget.

Lugn trelleborgare, gå inte på tidningarnas skriverier och vissa politiska finter i frågan om E6:ans utbyggnad. Tjuriga och långsinta politiker gynnar inte lösning och genomförande av projektet. En långsiktig och visionär inställning gynnar mer Trelleborgs infrastrukturella framtid.
Trelleborgsalliansen har spridit oro bland trelleborgarna, genom att påstå att det nu tagna beslutet kommer att försena motorvägsbygget. Detta är ren lögn, och det visste socialdemokraterna redan vid kf-mötet, och vi har senare fått det bekräftat. Vi har fått entydig information från tjänstemännen på Vägverket att byggstart sker som planerat nästa år. Därmed är vi övertygade om att det var det bästa förslaget som blev klubbat. Hade vi tagit ett beslut att bygga motorväg till Maglarpsrondellen, hade vi sedan inte kunnat ansluta ringvägen söder om Skegrie, vilket de flesta tycker är den bästa lösningen.
Vår inställning är att infrastrukturproblemet inte handlar om vad som händer i västra delen av Trelleborg utan hur vi löser trafiken till och från hamnen samt den ökande pendlartrafiken från öster.
Hamnen planerar för utbyggnad av nya färjelägen sydost från nuvarande hamn. Om 5-8 år skall hamnen laddas med fordon österifrån. Inom parentes förstår vi inte varför inte hamnchefen är med i diskussionen om ringväg och västra infarten, och får möjlighet att presentera sina 5-och 10-årsplaner. Även banverkets planer måste på ett mer konkret sätt presenteras.
Eftersom trafiken till hamnen skall komma österifrån, blir det nödvändigt att bygga en ringväg. Den mesta trafiken från färjorna skall vidare på E6:an mot Malmö. Får vi en ringväg, som från östra Trelleborg går i en båge upp till korset mellan järnvägen och väg 108 (mot Lund), och sedan tillbaka till Hedvägen och Maglarpsrondellen, får vi en lösning som är dålig för alla, inte minst trelleborgarna.
Detta anser vi är att stoppa in Trelleborg i en alldeles för liten påse, samtidigt som körvägen för varje fordon blir betydligt längre.
Med i bilden skall vi även ha siffrorna om den kommande ökningen av trafiken från hamnen och de östra stadsdelarna.
Enligt Vägverket kommer trafikmängden på E6:an att öka från nuvarande ca. 15 500 fordon/dygn, varav ca. 20 % är lastbilar, till att år 2030 vara ca.
30 000 fordon/dygn varav ca. 30% är lastbilar.
Under debatten i kf ställde vi en rak fråga till alliansen. ”Kan ni tänka er att dra ringvägen ner till Maglarpsrondellen?” Vi fick inget svar på den frågan. Hellre än att ta risken att medverka till ett dåligt beslut, bestämde vi oss då för att rösta för det flexibla förslag som Inger Hansson och Bengt Gunnarsson tänkt ut. Det fina med det förslaget är att vi inte har bränt några skepp. Inte ens om det blir så tokigt, att det senare tas ett beslut att leda ringvägen ner till Maglarpsrondellen, har vi förlorat någon tid. I så fall är det bara att fortsätta motorvägsbygget förbi Skegrie och ner till rondellen. Det är alltså ett förnuftigt beslut vi tagit. Orsaken till att det blivit så mycket rabalder kring det, är inte att finna i beslutet som sådant. Det är snarare politiska spänningar inom Trelleborgsalliansen som kommer i dagen. Det får inte gå politik i ett problem, som så mycket berör trelleborgarna, både vad gäller hälsa och miljö, utan här måste trelleborgspolitikerna känna sitt anvar för sina väljare och bortse från interna problem.
Det viktiga nu är, att arbetet startar omedelbart, med att utreda var ringvägen skall dras. Vi har en infrastrukturgrupp i Trelleborg. Gruppen skall helst kunna presentera ett eller flera förslag inom ett år, för att vi inte skall riskera att sitta utan färdigt beslut när vägbyggarna närmar sig Skegrie.

Sverigedemokraterna i Trelleborg. Gm. Leif Roos.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.