Införandet av språkkrav för våra anställda inom barn-och äldreomsorgen | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Införandet av språkkrav för våra anställda inom barn-och äldreomsorgen

Vi Sverigedemokrater tycker det är av största vikt att våra barn och äldre möts av personal som kan tala bra svenska och att det ska vara ett språkkrav från kommunen när de anställer ny personal. Det är det minsta vi kan göra för brukarna och de små i samhället och något vi jobbat för länge.

Denna frågan har vi nu drivit igenom i både bildningsnämnden och i socialnämnden och fått den bifallen i båda nämnderna.

Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att jobba i våra verksamheter och något som faktiskt är bra. Men då är det ett måste att språkkunskaperna i svenska räcker till.

Barnen i förskolan ska känna sig trygga i vad personalen säger samt deras vårdnadshavare som kommer i kontakt med personalen, likaså gäller det att våra äldre ska känna sig förstådda och trygga i vad personalen säger.

I grunden handlar det om kvalité inom välfärden, det är viktigt att kunna kommunicera på svenska inom barn- och äldreomsorgen.

 

Mathias Andersson gruppledare SD Trelleborg samt 2:vice ordförande i BIN

Fredrik Karlsson ledamot i fullmäktige samt 2:vice ordförande SN