Förteckning över uppdragen för Sd Trelleborg | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Förteckning över uppdragen för Sd Trelleborg

Kommunalpolitiska uppdrag

Styrelser & Nämnder

Kommunstyrelsen
Ledamot samt Oppositionsråd Helmuth Petersén 
Ledamot samt politisk sekreterare Per Klarberg
Ersättare Jan Larsson
Ersättare Anita Persson

Arbetsmarknadsnämnden
Ledamot Helmuth Petersén
Ledamot Per Klarberg
Ersättare Anita Persson
Ersättare Sebastian Petersén

Bildningsnämnden
Ledamot Leif Roos
Ledamot Håkan Lerstorp
Ersättare Håkan Bercic
Ersättare Tomas Olsson

Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamot Tommy Hedin
Ledamot Jan Larsson
Ersättare Ken Karlsson
Ersättare Mattias Holst

Servicenämnden
Ledamot Jan Larsson
Ledamot Per Klarberg
Ersättare Leif Roos
Ersättare Mathias Andersson

Socialnämnden
Ledamot Anita Persson
Ledamot Helmuth Petersén
Ersättare Anita Dewar
Ersättare Sebastian Petersén

Tekniska nämnden
Ledamot Bengt Andersson
Ledamot Lars Ekström
Ersättare Leif Roos
Ersättare Jan Larsson

Kulturnämnden
Ledamot Anita Dewar
Ersättare Anita Persson

Fritidsnämnden
Ledamot Mattias Frithiof
Ersättare Nathalie Tangen

Valnämnden
Ledamot Per Klarberg
Ersättare Helmuth Petersén

Revisionen
Ledamot samt 2:e vice ordförande Gunilla Sjölin
Ledamot Manne Olsson

Valberedningen
Ledamot Jan Larsson
Ersättare Helmuth Petersén

Hälso och trygghetsrådet
Ledamot Helmuth Petersén

Arvodesberedningen
Ledamot Leif Roos
Ersättare Helmuth Petersén

Kommunförbundet Skåne
Ombud Per Klarberg
Ersättare Helmuth Petersén

Kommunfullmäktige
Ledamot Per Klarberg
Ledamot Leif Roos
Ledamot Helmuth Petersén
Ledamot samt gruppledare Jan Larsson
Ledamot Anita Persson
Ledamot Ken Karlsson
Ledamot Tommy Hedin
Ersättare Anita Dewar
Ersättare Mattias Holst
Ersättare Åke Persson

Nämndemän tingsrätten
Bengt Andersson
Johnny Svensson
Ken Karlsson

Kommunala bolag

Östersjöterminalen AB
Ledamot Anita Persson
Ersättare Per Klarberg

AB Trelleborgshem
Ledamot Anita Persson
Ersättare Per Klarberg

Trelleborgs Fjärrvärme AB
Ledamot Leif Roos
Ersättare Jan Larsson

Trelleborgs Bredbands AB
Ledamot Anita Persson
Ersättare Håkan Bercic

Trelleborgs Energi AB
Ledamot Jimmy Ryberg
Ersättare Leif Roos

Trelleborgs Hamn AB
Ersättare Per Klarberg

Beredningen för offentlig utsmyckning
Ledamot Leif Roos 

Partiinterna uppdrag

Styrelsen
Ordförande Anita Persson
V. ordförande Tommy Hedin
Sekreterare Per Klarberg
Kassör Anita Dewar
Ledamot Ken Karlsson
Ledamot Mattias Holst
Ledamot Sonja Persson
Ersättare Elsa Olsson
Ersättare Gärda Andersson

Revisorer
Ordinarie Gunilla Sjölin

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.