Ensamkommande så kallade ”flyktingbarn” till Trelleborg | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Ensamkommande så kallade ”flyktingbarn” till Trelleborg

Kommunstyrelsen 09-11-26

Det blev tävling bland övriga partier om vem som kunde komma med det förslag som innebär att vi får hit de så kallade ensamkommande fortast.

Det liggande förslaget till beslut löd: Kommunstyrelsen beslutar att ge Arbete och Försörjning i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, skolförvaltningen och handläggarna vid överförmyndarnämnden skyndsamt utreda förutsättningarna för att Trelleborgs kommun ska kunna teckna överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn somt hur många barn som det i så fall finns förutsättningar att ta emot.

Folkpartiet tyckte inte detta förslag var riktigt bra, utan ville ge ärendet lite mer skjuts på vägen och ha ett mer tvingande förslag. Folkpartiets förslag löd: Kommunstyrelsen beslutar att ge Arbete och Försörjning i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, skolförvaltningen och handläggarna vid överförmyndarnämnden skyndsamt förbereda ett mottagande av ensamkommande flyktingbarn i ett första steg upp till 10 barn. När dessa förberedelser är klara ska Trelleborgs kommun teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Socialdemokraterna ville naturligtvis vara bäst i klassen, och när Catherine Persson la följande förslag gjorde allianspartierna nästan vågen av lycka. Det socialdemokratiska förslaget löd: Kommunstyrelsen beslutar att ge Arbete och försörjning i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut om att teckna avtal med Migrationsverket med syfte att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Arbete och försörjning ska omgående tillsammans med socialförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, skolförvaltningen och handläggarna vid överförmyndarnämnden påbörja förberedelser för mottagande och redovisa detta för kommunstyrelsen. Vidare ges Arbete och försörjning i uppdrag att utreda förutsättningarna för samverkan om mottagande med närliggande kommuner.

Sverigedemokraterna yrkade naturligtvis avslag på hela ärendet. SD begärde votering som slutade med 9 ledamöter för, 1 ledamot mot (SD). Alliansen samt socialdemokraterna hade var sin frånvarande ledamot. Det socialdemokratiska förslaget vann, med hjärtlig draghjälp från allianspartierna. Sverigedemokraterna reserverade sig och lämnade in nedanstående skriftliga reservation.

Reservation § 308

Utredning av förutsättningarna för att teckna avtal om att ta emot så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”

”Barnen” är nästan uteslutande ungdomar 16-19 år, muslimska ungdomar som fungerar likt ankare för resten av sin släkt. Väl hemmastadda i en svensk kommun dyker familjen upp som av ett trollslag.

Allmänna Arvsfonden har tidigare studerat fenomenet med ensamkommande barn, bland slutsatserna återfinns följande citat:

Utsattheten bottnar framför allt i att de allt som oftast inte söker sig bort från hemlandet av egen vilja utan beslutet fattas av kvarvarande vuxna, närmare av den egna familjen.

Ofta har dessa ungdomar stora krav på sig från familjen i hemlandet, eftersom de förväntas att lyckas snabbt i det nya landet och sedan hjälpa de kvarvarande.

Om lagen skulle följas skulle ensamkommande inte få något uppehållstillstånd i Sverige, utan de skulle återbördas till sina föräldrar i hemlandet. Nu har inte lagen ändrats, utan det har istället uppstått någon form av praxis som är direkt lagvidrig. Sverige har skrivit under barnkonventionen och i den kan vi läsa att varje barn har rätt att växa upp i sitt hemland med sina föräldrar.

Att säga ja till ”ensamkommande barn” innebär i praktiken att man beviljar tillstånd till det fyrdubbla antalet människor, minst! För kommunen blir det extra kostsamt eftersom det inte betalas ut någon ersättning för anhöriginvandrare. De ”ensamkommande barnen” kommer främst ifrån Irak, Somalia och Afghanistan, vilket innebär att de anhöriga saknar kvalifikationer och språkkunskaper för att kunna jobba i Sverige på lång tid eller i vissa fall aldrig någonsin.

Sverigedemokraterna reserverar sig kraftigt mot beslutet att utreda förutsättningarna för att teckna avtal om att ta emot dessa sk. ”ensamkommande flyktingbarn”.

Per Klarberg                                             Jan Larsson

Ledamot                                                   Ersättare

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.