Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående bostadsförmåner till nyanlända | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående bostadsförmåner till nyanlända

I en inbjudan, sänd till Trelleborgs fastighetsägare, beskriver arbetsmarknadsförvaltningen vilka förmåner kommunen kan erbjuda de fastighetsägare som överlåter lägenheter till ”nya Trelleborgare”, dvs. nyanlända invandrare.

Bland annat erbjuder Trelleborgs kommun, till de fastighetsägare som tar emot nyanlända, följande:

  • Kommunen som hyresgäst
  • Garanti för att hyran betalas
  • Ta över lägenheten i befintligt skick
  • Tillsyn och uppföljning
  • Etableringsinsatser till de boende
  • Öppenhet för innovation och andra möjligheter

Trelleborgs kommun har idag en ansträngd bostadssituation, vilket många Trelleborgs-ungdomar har fått erfara. Saknar ungdomen fast anställning är loppet i det närmaste kört att få en bostad. Det finns exempel på vuxna människor som fortfarande måste bo hemma hos sina föräldrar för att de inte lyckats få någon fast anställning och därigenom en bostad.

Min fråga till Torbjörn Karlsson är enkel.

Anser du att Trelleborgs kommuns erbjudande till fastighetsägarna enligt ovan underlättar för inrikes födda Trelleborgs-ungdomar att skaffa sin första bostad?

 

0656591334119_Max

Per Klarberg (SD)