Det är resterande etablissemangs hycklande som är osmakligt | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Det är resterande etablissemangs hycklande som är osmakligt

Klara Spangenberg anklagar oss i SD för att vara omänskliga, osmakliga och för att ha en människosyn som ”i grunden” skiljer sig från den gängse. Detta är, förutom att vara väldigt grova anklagelser, helt felaktigt. Att Spangenberg inte är intresserad av att lyssna på oliktänkande eller på ett seriöst sätt sätta sig in i vår flyktingpolitik är uppenbart. Det är lättare att stämma in i godhetskören och osakligt kritisera än att bemöta oss i sak.

För sanningen är att vi, om man som sjuklövern mäter medmänsklighet i siffror, är betydligt godare än resterande partier. Det är sant som Spangenberg skriver att det i dagsläget finns 60 miljoner på flykt i världen – människor i behov av mat, skydd, medicin med mera. Av dessa kom drygt 100 000 till Sverige förra året. Resterande 59 900 000 finns på annat håll; merparten i flyktingläger i närområdet. Dessa 100 000 kostade oss förra året ungefär 37 miljarder medan Sverige generöst skänkte 320 miljoner till de resterande. För att sätta pengarna i ett sammanhang är UNHCR:s budget i år knappt 60 miljarder. Sverige spenderar alltså motsvarande 60 procent av UNHCR:s budget på 1,7 procent av världens flyktingar samtidigt som UNHCR:s pengar räddar miljoner i närområdet. Vi tycker att det ekonomiskt, förnuftsmässigt och medmänskligt är vettigare att göra tvärtom.

Men är det då omänskligt att, som Spangenberg antyder, tala om minskningar i flyktingmottagandet när vi dagligen ser och hör om tragedier i Medelhavet? Nej, inte om man seriöst vill göra något åt det underliggande problemet. Den realistiske förstår självklart att Sverige aldrig kan ta emot 60 miljoner flyktingar, knappast heller Europa i stort. Detta gör att EU varken kan eller har öppna gränser utåt eftersom en överväldigande majoritet föredrar våra trygga välfärdsstater framför flyktingläger. I stället sänder Sverige ut signalen att om ni bara tar er till Sverige, via flyktingsmugglare, sjöodugliga båtar och fysiska umbäranden, så kommer vi ge er allt våra medborgare har rätt till och mer därtill. Det är inte vår restriktiva flyktingpolitik som är osmaklig, det är resterande etablissemangs hycklande.

Men vår medmänsklighet räcker till mer än flyktingar. Sjuklövern åderlåter långsamt välfärdssystemet till döds för att finansiera den misslyckade migrationspolitiken samtidigt som utanförskapsområdena växer både till storlek och antal. Vi för i stället en politik där medmänskligheten även räcker till pensionären som jobbat hela livet, till den ensamma tjejen på väg hem sent på kvällen och till eleven som behöver extra stöd i skolan. En politik där vi hjälper fler flyktingar samtidigt som vi gör Sverige bättre. Det om något är medmänsklighet!

Per Klarberg, riksdagsledamot (SD)
Helmuth Petersén, oppositionsråd (SD)

Denna debattartikel publicerades i Trelleborgs Allehanda 2015-09-12