Debattartikel: ”Vi läste din debattartikel och blev positivt överraskade” | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Debattartikel: ”Vi läste din debattartikel och blev positivt överraskade”

Svar till Ib Rundqvist (MUF) (TA den 24 november). Den ansvarsfulla invandringspolitik du efterfrågar, är vad vi Sverigedemokrater konsekvent efterfrågat och arbetat för i många år. Men gång på gång har vi blivit motarbetade och förlöjligade av övriga partier, inte minst av ditt eget moderparti, Moderaterna.

Precis som du tycker vi det är ansvarslöst och olyckligt att regeringen uttryckt att de nuvarande mer strikta asyllagarna enbart är temporära.

Därför försökte vårt parti, när vår budget fallit, att få till ett regeringsskifte genom att rösta på ditt moderpartis budget. Tyvärr tyckte övriga partier i Alliansen inte likadant, utan valde att försätta sig i opposition i stället för att ta ansvar för Sverige.

Vi instämmer i ditt resonemang om att nyanlända inte omedelbart ska få full tillgång till vårt välfärdssystem, utan i stället ska kvalificera sig till denna genom att först ha bidragit till exempel med skatt genom arbete. Vi har till och med lagt förslag i frågan, dock än så länge utan medhåll från varken ditt ungdomsförbund eller moderparti.

Det olyckliga i att varken föregående moderatledda eller den nuvarande rödgröna regeringen ökat bidragen till UNHCR instämmer vi i till fullo. Men vi tror att du blir glad om du läser vår budget. Vi satsar nämligen mycket mer än ditt moderparti på UNHCR för de kommande fyra åren; pengar som verkligen kommer hjälpa de behövande, precis som du efterlyser.

Trots att du i stora delar har helt rätt i ditt debattinlägg, finns det en stor miss som vi vill uppmärksamma dig på: du skriver att du till skillnad från SD vill utöka kvotflyktingsystemet. Vi har full förståelse för att det ibland kan vara svårt att hänga med i alla partiers politik – vi vet ju båda hur snabbt vissa partier svänger. Men i denna fråga har SD länge varit tydliga; vi vill utöka andelen kvotflyktingar för att, precis som du, hjälpa de verkligt nödställda.

Så, nu när det lilla missförståndet är utrett vill vi komma till den verkliga anledningen till att vi skriver detta genmäle. Vi vet – oavsett hur välmenande din text är – att folk kommer ta illa vid sig; de kommer säkerligen kalla dig rasist, fascist eller än värre. Vi har kämpat för de här frågorna i åratal och ständigt blivit motarbetade av allt från etablissemanget, medierna och kultureliten – ja, även ditt moderparti har dömt ut våra åsikter som omänskliga och populistiska. Därför vill vi välkomna dig och andra som tycker som du till SDU Ungsvenskarna Trelleborg. Här kan du vara med och kämpa för dina övertygelser tillsammans med andra ungdomar som likt du känner oro över den ansvarslösa invandringen, utan att behöva känna osäkerhet över om ditt förbund eller parti återigen ska kovända i frågan.

Emelie Karlsson, SDU: Ungsvenskarna Trelleborg

Denna debattartikel publicerades i Trelleborgs Allehanda 2016-12-06