Blundar man hårt ser man ingenting | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Blundar man hårt ser man ingenting

Som vanligt när SD lyfter frågor som berör invandringspolitikens konsekvenser för det svenska samhället väcker det känslor. Det skriver Per Klarberg, politisk sekreterare för SD.

På kommunfullmäktiges sammanträde 28 januari behandlades en motion från SD: ”Vidta åtgärder för att minska benägenheten för s.k. ”ensamkommande flyktingbarn” att ha som fritidssysselsättning att vandalisera sina egna boenden”.

Bakgrunden till motionen är att det förekommit en del incidenter på boendena för ensamkommande, det har förekommit hot och vandaliseringar. SD ansåg att måttet var rågat då vi efter en vandalisering på boendet Sockenvägen läste förvaltningschefens incident rapport som löd:

”Samtliga fönsterrutor är sönderslagna, datorer, tv, mikrovågsugn och stora delar av möblemanget är sönderslaget och utkastat genom fönstret.

Personalen blev utsatta för hot i samband med händelsen, väktare finns nu på plats hela dygnet.

Bakgrunden till händelsen är att personalen på boendet, i enlighet med beslutade rutiner, stängde av internetuppkopplingen i samband med sänggående i går kväll.”

Som vanligt när SD lyfter frågor som berör invandringspolitikens konsekvenser för det svenska samhället väcker det känslor. När motionen behandlades i kommunfullmäktige var det en strid ström av företrädare från andra partier, som gick upp i talarstolen och fördömde SD för att vi hade fräckheten att lyfta en för dem känslig fråga till den offentliga debatten.

Jag vill med denna debattartikel kort berätta vad som blev sagt i kommunfullmäktige och mina kommentarer till detta.

Först ut att fördöma motionen var Kerstin Fredriksson (S) som klargjorde att SD inte fick säga så kallade flyktingbarn och att det skrämde henne att vi använde det ordvalet.

SD:s åsikt är mycket tydlig! I politiskt korrekta sammanhang benämner man dessa för ensamkommande flyktingbarn. SD anser att dessa vare sig är ensamkommande, flyktingar eller barn.

Ina Liljeberg (M) påstod att Jan Larsson (SD) inte visste vad han pratade om, eftersom ungdomarna inte har som fritidssysselsättning att slå i sönder sina boenden, det har ju bara hänt två gånger.

Min kommentar är att förhoppningsvis tillbringar ungdomarna dagarna i skolan och kan knappast vandalisera sina boenden då. Fritiden tillbringar man på boendena, det vill säga slår man sönder sitt boende så sker detta på fritiden, det vill säga fritidssysselsättning.

Ben Benrabah (S) hävdade att boendena för de ensamkommande inte är de bästa och var medveten om att det sker små incidenter.

Trelleborgs kommun har rustat upp Gula villan för 4,5 miljoner kronor, Trelleborgshem har rustat upp boendet på Syster Jennys väg för 4,5 miljoner kronor, Ben Benrabah påstår att boendena inte är de bästa? Vad ska vi göra för att dessa ensamkommande flyktingbarn ska bli nöjda? Låta dem bo på en exklusiv spa-anläggning? Ben Benrabah säger att händelser som förvaltningschefen berättar om är små incidenter. SD anser det motsatta, det är mycket allvarliga incidenter som kostat skattebetalarna mycket pengar! Men blundar man riktigt hårt ser man som Ben Benrabah, det vill säga ingenting.

Bert Ekstrand (FP) tyckte att motionen var hets mot folkgrupp och ansåg att SD borde skämmas för motionen.

Min kommentar om detta odemokratiska synsätt är nog överflödig. Folkpartiets syn på medborgare som röstar fel blev vi väl varse med Bengt Westerbergs agerande i tv-soffan valnatten 1991.

Om andra partiers företrädare har åsikter om SD:s demokratiska rättigheter att skriva motioner till kommunfullmäktige, så får de verka för att det sker någon form av inskränkthet i lagtexten, till exempel att motioner inte får beröra de problem som den nuvarande massinvandringspolitiken medför.

Det skulle inte förvåna mig om ett sådant lagförslag presenteras.

Per Klarberg (SD)

politisk sekreterare

Denna debattartikel publicerades i Trelleborgs Allehanda 2013-02-26

Debattartikeln även publicerad på Avpixlat

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.