Besparingsåtgärder – Salamat | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Besparingsåtgärder – Salamat

2008-09-15

logga

Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige

Besparingsåtgärder – Salamat

Sedan några veckor har kommunen en fungerande distribution av Salamat –vakuumförpackad enportions lunchpaket – till de äldre. Enligt uppgift från ordföranden i Vård- och omsorgsnämnden kostar en sådan portion endast 45:-.

Vid många tillfällen har kommunstyrelse eller olika nämnder utbildningar eller förhandlingar som varar hela dagen. Vid dessa tillfällen serveras vanligtvis en lunch till deltagarna.
Sverigedemokraterna föreslår att, i de fall det är möjligt, en portion Salamat serveras vid dessa luncher.

En ekonomisk besparing torde göras vid ett sådant förfarande. Dessutom får politikerna en utmärkt möjlighet att bedöma kvalité, konsistens och smaklighet i den mat som serveras till Trelleborgs äldre. En välkommen kunskap, med tanke på framtida inköp.

Med anledning av ovanstående text föreslås fullmäktige besluta att:

• Förstahandsvalet vid lunch till politiker i Trelleborg skall vara en portion ”Salamat”.

________________________________ ________________________________
Jan Larsson Åke Persson
Ledamot i kommunfullmäktige Ledamot i kommunfullmäktige

________________________________ ________________________________
Helmuth Petersén Anita Persson
Ledamot i Vård- och omsorgsnämnden Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.