Bättre att samarbeta än att utestänga | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Bättre att samarbeta än att utestänga

En rapport om det politiska spelet i Trelleborgs kommun

Det har snart gått två år sedan det politiska valet, som resulterade i att Trelleborg för första gången i modern tid fick ett borgerligt styre. Moderaten Ulf Bingsgård tog över kommunalrådsposten och vi trodde nog lite till mans att vi skulle få se lite nytänkande och uppfriskande idéer. Framför allt trodde vi, med tanke på Ulfs ringa ålder och erfarenhet, att han skulle tillåta en fri dialog med de båda fristående oppositionsblocken S och Sd.
Tyvärr har inte resultatet blivit vad vi hoppades på. Ulf försöker styra efter eget huvud, utan att söka dialog med oppositionen. Särskilt vi i Sd har blivit bannlysta som dialogpartners, och i vissa fall har moderaterna vidtagit drastiska och långtgående åtgärder för att tysta oss.
Att det efter snart två år fortfarande är samma regler som gäller i Ulfs sinnesvärld fick vi klart belägg för, när tillsättandet av ett ”Hälso-Trygghets och Tillgänglighetsråd” i Trelleborg nyligen blev aktuellt. Ulf har i egenskap av kommunstyrelsens ordförande undertecknat direktiven för sammansättning av rådet, och därvid fastlagt att Sd inte bör ingå i rådet. Trelleborgs tredje största parti skall inte få någon representant i ett råd som kommer att omfatta 24 personer. Ändå har Ulf mage att påstå att rådet får en ”bred sammansättning”!
Namnet på rådet anger vilka frågor som skall behandlas. Som sin uppgift har rådet att ta hänsyn till de elva nationella folkhälsomålen som antogs av Riksdagen 2002. Det allra första målet lyder:
”Delaktighet och inflytande i samhället”!
Delaktighet och inflytande. Smaka på orden. De smakar harmoni, demokrati och ansvar. Välsmakande. Positiva ord att skylta med, men negativa för den egna politiska makten. Maktbegär utesluter dylika ord.
Maktbegär. Smaka på det ordet. Det smakar otroligt negativt. Det finns inte tillstymmelse till sockersmak. Man vill helst spotta ut det snabbt. Ändå har det ordet sina givna anhängare bland folk högt upp på den politiska stegen, och deras arvoderade undersåtar!
Ulf, när skall du inse att det är bättre att samarbeta än att utestänga. Det är sällan det föds något gott ur en regim med maktbegär. De personliga intressena tar överhand på medborgarnas bekostnad. Vi börjar skönja allvarliga problem vid Trelleborgs horisont. Bristfällig planering, nonchalans av drabbade medborgares rättigheter, svagt engagemang i viktiga frågor och en ekonomi som börjar se besvärlig ut. Att i det läget fortsätta att köra sitt eget lopp, utan att bejaka delaktighet och samarbete är inte bara dumdristigt, utan rent av ansvarslöst. Det är dags att kränga på blåstället och göra rätt för lönen. Jodå, det hänger ett blåställ i garderoben, du har bara inte tittat efter. Det är lite dammigt men det blåser snart av om det kommer ut i friskluften.
Jag skriver detta som representant för Sverigedemokraterna. Vi som av dig, Ulf Bingsgård, blivit förvägrade delaktighet och inflytande.
Glöm för all del inte första punkten av de elva nationella folkhälsomålen, när du snart sitter som ordförande i Trelleborgs Trygghetsråd.
”Delaktighet och inflytande i samhället”!
Sverigedemokraternas väljare, de utestängda, följer med stegrande förvåning ditt agerande.

Jan Larsson
Sverigedemokraterna Trelleborg

(Denna debattartikel publicerades i Trelleborgs Allehanda 08-08-27)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.