Barnen först | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Barnen först

När det gäller Väståkraskolans eftersatta skolgård så tycker vi det är beklagligt att inte Alliansen och Socialdemokraterna gick på vår linje vid senaste bildningsnämndsmötet.

Sverigedemokrater ansåg att det är av yttersta vikt att skolgården rustas upp och trafiksituationen förbättras liksom eleverna har blivit lovade från första början. Nu blir det en halvdan lösning där stora delar från ursprungsförslaget som förvaltningen presenterade för bildningsnämnden på föregående möte utgår, detta med konsekvensen att det kommer drabba övriga skolor i form av minskade anslag.

Väståkras skolgård och utemiljö är liksom på många andra av Trelleborgs skolor riktigt dålig och präglas av eftersatt underhåll och obefintliga investeringar under lång tid. Nu ser vi än en gång en lösning som kommer att göra vissa förbättringar men där man inte tar ett helhetsgrepp om hela problemet.

Det är faktiskt bevisat att med glädje så förbättras inlärningsförmågan men vilken glädje kan man känna när man kommer till skolan och möts av en asfalterad skolgård utan vare sig bänkar och bord och utan någon grönska eller färgglada blommor.

Vi måste börja prioritera vår framtid som är barnen. Ge dem trevliga och säkra utemiljöer att vistas i, för det är där de ska tillbringa sina raster och finna kraft till kommande lektioner.

Vår förhoppning är att barnen ska känna glädje och inspiration till lärande när de kommer till skolan och mötas av en uppmuntrande utemiljö.

Men nu ska pengar sparas så det blir inte mycket som kommer att bli åtgärdat.

Pengar till avgångsvederlag till den sparkade samhällsbyggnadschefen, ja de verkar dock finnas – suck!

Niklas Jönsson (SD), ledamot i Bildningsnämnden
Susanna Winterlin (SD), ersättare i Bildningsnämnden

Denna debattartikel publicerades i Trelleborgs Allehanda 2013-06-25

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.