Arbetsskor till de anställda inom vården! | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Arbetsskor till de anställda inom vården!

Vi kan äntligen säga att vi har drivit igen om fått det bifallet att våra vardagshjältar inom vården kan få gratis arbetsskor samt vi har infört en hälsostrateg för att förbättra hälsan för våra anställda.

Vårt initiativärende bifölls av M och KD medan Socialdemokraterna yrkade på avslag.

Det förvånade oss precis som det förvånade oss när de ville avslå rätten till heltid.