Angående Terapihundar i äldreomsorgen | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Angående Terapihundar i äldreomsorgen

Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige

Angående Terapihundar i äldreomsorgen

Att samvaro med hundar påverkar äldres hälsa positivt är väl dokumenterat. Bland annat har Ingmar Norling, docent vid sektionen för vårdforskning vid Sahlgrenska sjukhuset, i en avhandling visat att livskvaliteten höjs, depressionerna minskar samt att kolesterolvärden och blodtryck sjunker om de äldre har ett djur i sin närhet.
Norling framhåller i sin avhandling att äldre personer lever ett aktivare liv om de har en hund att gå ut med. Även vårdtagare på äldreboendena mår bra av att ha en hund i sin närhet och vårdtagare med Alzheimers sjukdom blir mindre deprimerade. Detta bör enligt Ingmar Norling leda till minskade vårdkostnader.

Hundar i äldreomsorgen är inte speciellt vanligt i Sverige. När det förekommer är det ofta genom initiativ från eldsjälar inom vården. När en sådan person slutar sin anställning upphör också verksamheten på äldreboendet. I andra länder är det betydligt vanligare att man tar fasta på hundens positiva inverkan och har en omfattande verksamhet med frivilliga organisationer som kommer med terapihund till de äldre.

Men det finns undantag även i Sverige. Avesta kommun startade upp hundterapiverksamhet hösten 2003. Kommunen har i dagsläget tio terapihundar som arbetar inom äldreboende, psykiatri och omsorg. Verksamheten bedrivs i samarbete med brukshundklubben och har blivit en succé där de äldre upplever att de har fått en högre livskvalitet.

Med anledning av ovanstående text föreslås fullmäktige besluta att:

• Uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att utreda hur en verksamhet med terapihundar ska kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i Trelleborg.

_______________________________ ________________________________
Anita Persson Helmuth Petersén
Ledamot i kommunfullmäktige Ledamot i vård- och omsorgsnämnden

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.