Angående Sverigedemokraternas avsaknad av plats i vård och omsorgsnämndens presidium | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Angående Sverigedemokraternas avsaknad av plats i vård och omsorgsnämndens presidium

lördag den 9 februari 2008

Motion till Trelleborgs kommunfullmäktige

Angående Sverigedemokraternas avsaknad av plats i vård och omsorgsnämndens presidium.

Efter valet 2006 har Sverigedemokraterna i Trelleborg ökat sina sympatisörer
kraftigt. Vid valet 2006 blev vi Trelleborgs tredje största parti och vi
ligger på en ständig ökning av sympatisörer. Vi har ökat mandaten i
fullmäktige, från två till sju, och vi ökar hela tiden. Vi är representerade
i samtliga nämnder och vi fyller alla stolar. Efter allt som har nämnts här
tidigare i texten skulle man från vilket demokratiskt håll som helst kunna
tycka att vi skulle vara representerade i respektive nämnders presidier, men
icke. Från nämndernas håll nonchalerar man kommuninnevånarnas val i
Trelleborgspolitiken och anser väl att Sverigedemokraternas rätt att ha
presidieplatser är enbart löjeväckande. Låt oss nu vara ärliga mot varandra
och inse att vi är ett demokratiskt parti, våra sympatisörer är inte dumma
och lågutbildade och sist men inte minst är det väldigt många i Trelleborg
som tycker som vi. Kan så många människor ha fel och totalt nonchaleras av
kommunledningen? Vi tycker inte det, och framför allt när vi dessutom ( sägs
det ) bor i ett demokratiskt land så kan man ju tycka att alla partier
skulle behandlas lika, men så är inte fallet. Vi sitter som tidigare nämnts
i alla nämnder men är inte representerade i presidierna. Detta gör att vi
inte har samma information och insyn som övriga partier. Man skulle även
kunna formulera det så som att vi kan inte göra det arbete som våra väljare
ålagt oss att göra, på bästa sätt. Vi är ett parti som inte vill göra våra
sympatisörer besvikna så vi kräver att man omgående bereder plats i vård och omsorgsnämndens presidium till oss, dessutom vill vi göra så bra jobb som möjligt och hjälpa
vårt Trelleborg att bli ännu bättre. Vi yrkar än en gång att vi bereds
plats i presidiet omgående.

Härmed föreslår vi fullmäktige besluta att Sverigedemokraterna erhåller en adjungerad plats i Vård och omsorgsnämndens presidium

__________________________________
Helmuth Petersén
Ledamot i Vård och omsorgsnämnden

__________________________________
Anita Persson
Ledamot i Trelleborgs kommunfullmäktige

Klicka här för att se motionen i sin helhet

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.