Angående ny chef för Kommunal Teknik | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Angående ny chef för Kommunal Teknik

Trelleborg 2007-07-24

Till
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Gruppledaren för Trelleborgsalliansen

Det i särklass viktigaste beslutet tekniska nämnden har att fatta under 2007 är tillsättandet av en ny chef för Kommunal Teknik i Trelleborg. Den som utses till jobbet skall under många år framöver ha ansvaret för verksamheten inom KT. Med tanke på de stora problem som idag finns ackumulerade inom KT:s olika verksamhetsområden, är det av största vikt att den nya chefen har kompetens som motsvarar uppgiftens krav.
När tjänsten utannonserades sökte ett 20-tal, och av dem plockades 4 ut. Dessa 4 blev sedan intervjuade av representanter från Alliansen, Socialdemokraterna, kommundirektören och avd. chefer på KT. Sverigedemokraterna som är representerade i tekniska nämnden, och därmed skall delta i beslutet, fick ingen tillåtelse av nämndens ordförande Eric Samuelson att tillgodogöra sig information om de sökande. Detta trots att vi framtvingade ett personligt möte med Samuelson för att förklara vår ståndpunkt.
Efter visst besvär lyckades vi dock få ut handlingarna via andra kanaler, som inte kunde kontrolleras av Samuelson.
Enligt Samuelson begränsar sig Sd:s rätt i nämnden till att utan tillgång till adekvat information rösta på Alliansens förslag. Vi delar inte denna uppfattning, varken nu eller i framtiden, och vi har våra väljares fullmakt att agera för en annan dagordning, som innefattar demokrati och har trelleborgarnas bästa för ögonen.
En gammeldags besserwisserattityd hör inte hemma i en modern demokratisk nämndsorganisation. Med stor säkerhet nås det bästa resultatet med en öppen hantering av frågorna. Alltså raka motsatsen till de metoder den sittande ordföranden förespråkar. Ordföranden i en så dyr och viktig nämnd måste visa ansvar och omdöme gentemot nämndens ledamöter, om de skall ha någon möjlighet att utföra sitt arbete. Maktmissbruk och egennytta måste motarbetas. Därför kräver vi två saker:

För det första att vi får en intervju med var och en av de 4 nominerade personerna.

För det andra kräver vi med hänvisning till ovanstående, att tekniska nämndens ordförande Eric Samuelson ställer sin plats till förfogande, till förmån för en lämplig kandidat.

_________________________________________

Leif Roos
ledamot tekniska nämnden

_________________________________________
Jan Larsson
ersättare tekniska nämnden

Sverigedemokraterna Trelleborg

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.