Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar-en fråga om rättssäkerhet | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar-en fråga om rättssäkerhet

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMotion till kommunfullmäktige

Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar-en fråga om rättssäkerhet.

En mycket stor del av kommunens resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig-allt fler ensamkommande söker sig till Sverige. I Trelleborg ökar antalet hela tiden och med de nya paviljongerna så kommer denna siffra att öka rejält.

I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder. Migrationsverkets officiella ståndpunkt när det gäller de ensamkommandes ålder är att hellre fria än fälla, alltså att utan några åtgärder acceptera den ålder som uppgetts.

Migrationsverkets enda skyldighet är att informera den ensamkommande att han eller hon kan få en medicinsk åldersbedömning för att styrka sin ålder.

Rättschefen på Migrationsverket, Fredrik Beijer, slår fast att verkets egen registrering av ålder inte har någon rättsverkan för kommuner och landsting som är skyldiga att göra en egen bedömning av åldern. Migrationsverket står dock för eventuella kostnader.

För Trelleborgs del innebär detta ett helt nytt synsätt. Fram till nu har vi ensidigt gått på vad Migrationsverket säger om åldern på de ensamkommande, trots att det har förekommit fall där det misstänkts att den ensamkommande varit äldre än vad han eller hon har uppgivit.

Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna

Att: kommunledningen ger Socialförvaltningen/Arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att i de fall där tvekan om den ensamkommandes ålder finns genomföra en så noggrann åldersutredning som låter sig göras med dagens teknik.

Helmuth Petersen SD