8 våningar på Sockerbrukstomten | Sverigedemokraterna i Trelleborg

8 våningar på Sockerbrukstomten

Byggnadsnämnden 09-08-25

Rapport från byggnadsnämndens möte 2009-08-25

Det blev avslag på planerna, som fastighetsbolaget Windsun framfört, att bygga 7 hus i Fuglie. Många grannar har framfört klagomål på Windsuns byggnadsförslag.

Däremot blev det positivt besked för samma bolags önskemål om en planering för 16 seniorlägenheter vid sidan om Anderslövs Gästis. De skall byggas i två bostadshus med 8 lägenheter i varje. Tomten heter Göken 9 och, som ordförande påpekade, är det ju ett lämpligt namn på en tomt för ett gästis! Någon häckningsplats har inte påträffats, men flera Anderslövsbor har intygat att de sett ovanligt mycket gök på platsen. Ornitologiska föreningen har blivit informerad.

AB TrelleborgsHems önskan att bygga höghus på sockerbrukstomten blev godkänd. Många av de kringboende har klagat för att de tycker att 8 våningar är för högt med tanke på att småhusen ligger nära höghustomten. Storstadskänslan blir påtaglig, i negativ bemärkelse. Vi i SD yrkade att bebyggelsen skulle begränsas till 6 våningar. Tyvärr fick vi ingen med oss.

Det blev avslag på nybyggnad av två vindkraftverk i Grönby-Sörby. Planerna har genererat ett kompakt missnöje hos de närboende.

Jan Larsson
Ledamot i byggnadsnämnden

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.