7-klövern (alliansen + s) emot verkliga bullermätningar | Sverigedemokraterna i Trelleborg

7-klövern (alliansen + s) emot verkliga bullermätningar

Miljönämnden 09-10-05

I Trelleborgs kommun finns idag ingen samlad bild av vägtrafikens bullerpåverkan i samhället. Miljöförvaltningen tar årligen emot ett flertal klagomål på bullerstörningar. För att kunna vidta rätt åtgärder beslutade nämnden att förelägga Vägverket och tekniska nämnden att senast 2010-01-15 inkomma med redogörelse för bullernivåerna vid bostäderna längs huvudvägnätet i Trelleborg. Ett problem vid sådana här mätningar är att man räknar bara fram ett teoretiskt värde utan att göra någon verklig mätning på platsen. Vi i SD ville lägga till ett önskemål om att det skall göras verkliga mätningar på någon av de platser som är aktuella. Detta hade skapat större säkerhet. Vi fick dock inte varken Alliansen eller Sossarna med oss på denna önskan.

I dagens Skånska Dagbladet finns en artikel som handlar om just bullerproblem. Det är ett par som bor på öster i Trelleborg. De har av Länsstyrelsen blivit tilldelade rätten till ny prövning, gällande buller och smutsigt nedfall. Eftersom ärendet är så nytt fanns ingen information att få för nämnden. Vi blev lovade information till nästa möte.
Kvällen avslutades med det sedvanligt gemytliga eftermötet på Rådhusparkeringen.

Jan Larsson, ledamot i miljönämnden

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.