5 frågor lyftes av SD, moderater hade bråttom hem | Sverigedemokraterna i Trelleborg

5 frågor lyftes av SD, moderater hade bråttom hem

Rapport från Fritidsnämndens möte 2011-01-25

Årets första möte hölls med de nya nämndsledamöterna, för Sverigedemokraternas del var Jonny Svensson ny som ersättare.
Det var ett lugnt möte som inte innehöll några större ärenden.
Men värt att rapportera är att det nya arbetsutskottet kommer att innehålla tre ledamöter från alliansen, två från sossarna, och undertecknad från SD.

Lite övrigt:
Nya duschar, toaletter och omklädningsrum på Dalabadet planeras, kostnad 1,7milj .
Pengar till detta är sökta hos KF.

Val förrättades till handikapprepresentant, – där valde SD att lägga ner sin röst på detta personval.

Under övrigt lyfte vi följande frågor:

1. Cafeterian på Söderslättshallen. SD har en längre tid önskat en upprustning och modernisering. Nu verkar detta äntligen komma till stånd! Vi frågade också om hyreskontrakten var uppsagt för villkorsändring, vilket är ett måste om hyran skall vara marknadsmässig. Fritidschefen återkommer i ärendet.

2. Totalkiosk. Ett ärende där en tjänsteman (utan delegation) tecknat ett avtal som ev kan kosta kommunen 700000:-
Vi undrade om hur läget var i detta fall, men det fick inga klara svar.
Noterbart är att detta missförhållande uppmärksammades av SD en gång i tiden.

3. Svineri på badhuset. Vi ville gärna reda ut om det stämmer som ryktats att sk ”ensamkommande flyktingbarn” burits sig illa åt på badhuset. Den tjänstemannen från badhuset som närvarade på mötet hade dock ingen information att delge

4. Utomhusidrott och inomhusidrott har olika villkor. Dvs samtliga seniorlag tränar gratis ute, men det kostar c:a 200:- per timme och inomhus. Tex kan man jämföra med Malmö där en timme på konstgräs kostar 700:- Detta har SD länge påtalat och försökt att få en förklaring på varför det är på detta viset. Inga svar gavs idag i heller.

5. Söderslättshallen har de senaste åren renoverats. Ny ventilation monterats, nytt golv i A-hallen, vidgjorda toaletter. Men ännu är omklädningsrummen i ishallen i bedrövlig skick. Vi önskade besked på när denna renovering kom till stånd. Men det verkar som varken fritidskontoret eller fastighetsnämnden har insett behovet. Vi kommer dock att följa upp ärendet.

I övrigt kan noteras att de två nya moderaterna i fritidsnämnden; Thomas Nilsson och Mikael Rubin verkade ha väldigt bråttom hem för att se handboll denna tisdagkväll.
Man ville definitivt inte diskutera dessa frågor under övrigt. Men så lätt kommer man inte undan dessa frågor! SD kommer fortsätta att vara en nagel i ögat på allians och S-gruppen, och kommer definitivt inte att hålla tyst pga handbollssugna moderater…

Niklas Jönsson, ledamot för Sverigedemokraterna i Fritidsnämnden

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.