4,3 miljoner kr till ensamkommande mäns lyxboende | Sverigedemokraterna i Trelleborg

4,3 miljoner kr till ensamkommande mäns lyxboende

Kommunfullmäktige 2011-09-26

Reservation

§ 225 Servicenämndens begäran om investeringsanslag till boende för så kallade ensamkommande flyktingbarn

 

Sverigedemokraterna yrkade i första hand på att kommunfullmäktige inte skulle behandla ärendet, i andra hand avslag.

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 (§ 207) avslå servicenämndens framställning om anslag för att iordningställa bostäder till sk ensamkommande flyktingbarn på Skarpskytten 3 (Gula villan), detta ärende var då ett återremitterat ärende.

 

Vi tycker det är mycket anmärkningsvärt att servicenämnden inte accepterar kommunfullmäktiges beslut att avslå investeringsanslaget. Kommunfullmäktiges beslut var tydligt, kommunfullmäktige avslog servicenämndens begäran. Det servicenämnden nu gör, är att totalt ignorera kommunfullmäktiges beslut och helt fräckt göra en ny framställning genom att behandla ett avslag i kommunfullmäktige som en återremiss. Tänk om alla nämnder skulle göra på samma vis, ignorera kommunfullmäktiges beslut och lyfta upp alla ärenden som blivit avslagna på nytt som de vore återremitterade? Då hade vi snart fått fullständigt kaos i kommunen! Eller anarki?

 

Vi är mycket kritiska mot att servicenämnden inte accepterar kommunfullmäktiges beslut.
Vi är även mycket kritiska mot att kommunfullmäktiges presidium inte reagerar när detta ärende, som så tydligt fick avslag i kommunfullmäktige så sent som 2011-06-20, tillåts behandlas som om ärendet vore återremitterat!

 

Vi reserverar oss kraftigt mot att servicenämnden åter igen tillåts begära investeringsanslag till Gula villan och att kommunfullmäktiges presidium tillåter detta, till förmån för eget yrkande, dvs ett bestämt avslag!

 

5-klövern och socialdemokraterna har nu gemensamt bidragit till att slösa bort 4,3 Mkr

 

 

Per Klarberg                       Leif Roos                            Anita Persson

 

Jan Larsson                         Helmuth Petersén               Ken Karlsson

 

Annika Sköldekrans

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.