Motion allmänhetens frågestund | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Motion allmänhetens frågestund

Motion till kommunfullmäktige

Trelleborg är hårt belastat för stunden med ensamkommande, platser finns knappt och det har börjat belasta vår kommun. I samband med detta har röster hörts för att medborgarna skall få tillfälle att fråga ut våra folkvalda politiker på Kommunfullmäktige, ett förslag som SD ställer sig positiva till.

Våra medborgare har många frågor till oss politiker, inte bara om ensamkommande, utan om allt vad som pågår i samhället. Som vi har det nu med att vara på plats en kvart innan KF-mötet startar är inte optimalt, en klarare struktur med möjlighet för medborgaren att ta plats i talarstolen och ställa sin fråga vore önskvärt.

Många politiker kommer inte förrän i sista minuten och det har blivit mer mingel och inbördes beundran av denna avsatta tid för medborgarens möjlighet att ställa frågor.

Sverigedemokraterna yrkar att

-Avsätta tid för våra medborgare att kunna ställa frågor till oss politiker från talarstolen.

Helmuth Petersen SD