Sverigedemokraterna Trelleborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Trelleborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Anita Persson

Ordförande SD Trelleborg

Sverigedemokraterna
Kontinentgatan 2
231 42 Trelleborg
Tfn. 0739-27 74 61
E-post: trelleborg@sd.se

 • Säsongsstart för öppet hus

  Av per.klarberg den 2 augusti, 2016
  0

  Idag den 2/8 öppnar vi vår lokal igen efter sommaruppehållet, därefter öppet varje tisdag mellan 18.00-20.00.
  Nya som gamla medlemmar hälsas varmt välkomna till Sverigedemokraterna Trelleborg.

  Anita Persson, ordförande SD Trelleborg

 • Yttrande mål 5482-16 ”Bosättning av nyanlända”

  Av per.klarberg den 19 juli, 2016
  0

  Trelleborg 2016-07-19

  Förvaltningsrätten i Malmö

  Box 4522

  203 20 Malmö

  Mål nr. 5482-16
  Domare 107

  Yttrande Mål nr 5482-16

  Jag har givits möjlighet att yttra mig över Trelleborgs kommuns svar på min överklagan i mål nr. 5482-16.

  Trelleborgs kommun anför i sak inget som talar emot min överklagan. Tvärt om.

  Trelleborgs kommun skriver i sitt svar:
  ”Likställighetsprincipen innebär att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga och objektiva skäl för annat. Mot bakgrund av kommunens långtgående skyldigheter att ta emot nyanlända för bosättning, finns det enligt kommunens uppfattning sakliga och objektiva skäl för att särbehandla den grupp av personer som omfattas av bosättningslagen.”

  Ovanstående svar innehåller de mest motsägelsefulla meningar jag någonsin har läst. I mening ett berättar Trelleborgs kommun att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika. I mening två berättar Trelleborgs kommun att kommunmedlemmar inte ska behandlas lika, tvärt om ska de särbehandlas enbart beroende på vilken nationalitet kommunmedlemmarna har.

  Låt mig exemplifiera hur detta kommer att slå olika och hur beslutet gör att alla kommunmedlemmar inte kommer att behandlas lika så som kommunallagen 2 kap 2 § säger att de ska behandlas:

  I kommunen finns det två kommunmedlemmar som har exakt samma livssituation och förutsättningar. Vi kallar medlemmarna för person 1 samt person 2. Gemensamt för båda personerna är att de är 25 år gamla, de har svårt att få tag på en bostad eftersom ingen av dem har en fast inkomst.
  Det som skiljer kommunmedlemmarna åt är att person 1 är svensk medborgare och har stått i bostadskö i 5 år. Person 2 är nyanländ och har aldrig stått i någon bostadskö.

  Om Trelleborgs kommuns beslut vinner laga kraft kommer kommunmedlemmarna i ovanstående scenario inte att behandlas lika. Person 1 kommer fortsättningsvis att stå utan bostad. För person 2 kommer Trelleborgs kommun att gå i borgen för en bostad, dvs. garantera hyresvärden att hyran blir betald och person 2 kommer att få en bostad direkt.
  Det kan knappast anses som ett sakligt eller objektivt skäl att behandla kommunmedlemmar olika enbart beroende på deras nationalitet!

  Jag vidhåller min överklagan och mitt yrkande, att Förvaltningsrätten upphäver Trelleborgs kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25 §77 ”Bosättning av nyanlända”.

  Per Klarberg

 • Sommaruppehåll

  Av per.klarberg den 1 juli, 2016
  0

  Vi håller stängt i vår partilokal under sommaren. Vi öppnar igen tisdag 2 augusti och har sedan öppet hus som vanligt varje tisdag kl 18.00-20.00.

  /Anita Persson, ordförande SD Trelleborg

 • Överklagan borgensåtagande nyanlända invandrare

  Av per.klarberg den 9 juni, 2016
  0

  Trelleborg 2016-06-01

  Förvaltningsrätten i Malmö
  Box 4522
  203 20 Malmö

  Överklagan samt begäran om inhibition

  Trelleborgs kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 om en ny policy för bosättning av nyanlända, §77 ”Bosättning av nyanlända”.

  Den nya policyn går ut på att möjliggöra ett samarbete med de lokala hyresvärdarna där de kan se det som tryggt att hyra ut till målgruppen nyanlända invandrare. Därför beslutade kommunfullmäktige att Trelleborgs kommun ska gå in som proprieborgenär för nyanlända invandrare, det vill säga att hyresvärden kan kräva hyran av borgensmannen (Trelleborgs kommun) direkt utan att först vända sig till hyresgästen för att få betalt för hyran.

  Det som gör att beslutet strider mot kommunallagen är att det på ett så tydligt och diskriminerande sätt är till nackdel för de kommunmedlemmar som har svensk nationalitet.
  Kommunallagen 2 kap 2 § säger följande: Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

  Det kan knappast anses som ett sakligt skäl att behandla kommunmedlemmar olika beroende på deras etnicitet och nationalitet! Det är ett skrämmande beslut som Trelleborgs kommunfullmäktige tagit, det är både diskriminerande och rasistiskt, att man så flagrant bryter mot kommunallagen och att kommunen behandlar sina kommunmedlemmar olika beroende på etnicitet och nationalitet.

  Med anledning av ovanstående begär jag att Förvaltningsrätten beslutar om omedelbar inhibition av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25 §77 ”Bosättning av nyanlända” samt att Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

  /Per Klarberg

 • Överklagan borgenärsåtagande för nyanlända

  Av per.klarberg den 2 juni, 2016
  0

  Trelleborg 2016-06-01

  Förvaltningsrätten i Malmö
  Box 4522
  203 20 Malmö

  Överklagan samt begäran om inhibition 

   

  Trelleborgs kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 om en ny policy för bosättning av nyanlända, §77 ”Bosättning av nyanlända”.

  Den nya policyn går ut på att möjliggöra ett samarbete med de lokala hyresvärdarna där de kan se det som tryggt att hyra ut till målgruppen nyanlända invandrare. Därför beslutade kommunfullmäktige att Trelleborgs kommun ska gå in som proprieborgenär för nyanlända invandrare, det vill säga att hyresvärden kan kräva hyran av borgensmannen (Trelleborgs kommun) direkt utan att först vända sig till hyresgästen för att få betalt för hyran.

  Det som gör att beslutet strider mot kommunallagen är att det på ett så tydligt och diskriminerande sätt är till nackdel för de kommunmedlemmar som har svensk nationalitet.
  Kommunallagen 2 kap 2 § säger följande: Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

  Det kan knappast anses som ett sakligt skäl att behandla kommunmedlemmar olika beroende på deras etnicitet och nationalitet! Det är ett skrämmande beslut som Trelleborgs kommunfullmäktige tagit, det är både diskriminerande och rasistiskt, att man så flagrant bryter mot kommunallagen och att kommunen behandlar sina kommunmedlemmar olika beroende på etnicitet och nationalitet.

  Med anledning av ovanstående begär jag att Förvaltningsrätten beslutar om omedelbar inhibition av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25 §77 ”Bosättning av nyanlända” samt att Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

   

  _________________________

  Per Klarberg