Sverigedemokraterna i Trelleborg | Sverigedemokraterna i Trelleborg

Sverigedemokraterna Trelleborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Trelleborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Anita Persson

Ordförande SD Trelleborg

Sverigedemokraterna
Kontinentgatan 2
231 42 Trelleborg
Tfn. 0739-27 74 61
E-post: trelleborg@sd.se

 • Motion om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i Trelleborg

  Av per.klarberg den 17 oktober, 2017
  0

  Trelleborgshem har en alldeles för lång bostadskö och med dagens byggtakt ser denna kö ut att bestå under överskådlig tid. Nu har Trelleborgs kommun även tvingats på en stor mängd nyanlända genom den så kallade bosättningslagen, denna situation gör att bostadskön blir än längre.

  I Staffanstorp har man löst bostadsproblemet för nyanlända vuxna och ensamkommande genom att låta dem bo i enklare boenden. Kommunen har köpt in sex husvagnar och i varje husvagn bor två personer. De nyanlända kommer att bo i dessa husvagnar tills de finner sig en egen bostad. Ingen behöver bo på hotell eller i andra boenden. Kommunen behöver inte köpa in lägenheter eller ägna sig åt inhyrning av lägenheter till skampriser. De nyanlända får ett tak över huvudet och kostnaderna hålls nere.

  Detta är en mycket mer hållbar lösning än de lösningar vi har sett i Trelleborg. Samtidigt ger det de nyanlända en verklighetsförankrad bild av tillståndet i Sverige. Det finns brist på bostäder och resurserna är inte oändliga i Sverige och i Trelleborg. Det sänder också en viktig signal till nyanlända, Trelleborgs kommun delar inte ut lägenheter och hus till de nyanlända på hårt arbetande Trelleborgares bekostnad. De nyanlända lär sig både mer om den svenska bostadsmarknaden och svenska värderingar.

  Staffanstorpsmodellen är mycket mer hållbar än den nuvarande Trelleborgsmodellen som går ut på att kostnaderna för mottagning av nyanlända vänjer sig vid det faktum, att hårt arbetande skattebetalare kommer att betala deras bostäder och försörja dem på alla möjliga sätt och för all framtid.

  Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på

  -Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa Staffanstorpslösningen på bostadsbristen för nyanlända i Trelleborg

  -Att ge berörda förvaltningar i uppdrag att i enlighet med utredningsförslag, implementera ”Staffanstorpsmodellen” i Trelleborgs kommun.

   

  Helmuth Petersén (SD), oppositionsråd

 • Motion till KF: Utrusta kommunens skolskjutsar med artificiell förarassistans

  Av per.klarberg den 24 mars, 2017
  0

  2017-03-23

  Motion till kommunfullmäktige

  Utrusta kommunens skolskjutsar med artificiell förarassistans!

  Den viktigaste trafikfrågan just nu är barnen. Barnen är vår framtid och det käraste vi har. Samtidigt är de en av de mest utsatta grupperna i trafiken. Såväl fordon som infrastruktur är utformade för vuxna personers fysiska och kognitiva förmågor. Samma vuxenperspektiv har också dominerat trafiksäkerhetsarbetet. De små fordonen och stora vägarna har prioriterats på bekostnad av kollektivtrafiken och oskyddade trafikanter. Men nu säger trafikforskarna att man måste lägga fokus på oskyddade trafikanter för att komma vidare med nollvisionen. Hit hör i högsta grad våra barn!

  Ett barn som dör i trafiken vid eller på väg till sin skola är en tragedi för hela lokalsamhället. Även lindrigare trafikolyckor och olyckstillbud sätter skräck i föräldrarna, som leder till vantrivsel och missnöje med närmiljön och den lokala trafiksäkerheten. I förlängningen drabbar detta inte bara barnen och föräldrarna utan också områdets rykte och attraktivitet.

  Det finns två sätt att öka säkerheten för skoltrafiken. Det ena är att skapa säkrare skolvägar, det andra att skapa säkrare skolfordon. Båda åtgärderna är lika viktiga, men på fordonssidan går just nu utvecklingen i rasande takt. I och med utvecklingen av tekniken för framtidens självkörande fordon har det kommit IT-baserade säkerhetssystem som varnar förarna för potentiellt trafikfarliga situationer som de själva inte kan se. Systemen varnar inte bara för kollisionsrisk med andra fordon, utan även för kollisionsrisk med fotgängare och cyklister. På så sätt ökar säkerheten både för dem som sitter i fordonen och dem som går eller cyklar i deras omedelbara närhet. Således är tekniken extra viktig för skolskjutsarna, då dessa fordon transporterar barn och ofta kör på vägar där barnen cyklar och går.

  Tekniken kallas för artificiell förarassistans och har redan provats med framgång av färdtjänstfordon i Region Kronoberg. Där ställer man nu upphandlingskrav på att trafikoperatörerna installerar system för artificiell förarassistans i alla fordon som utför samhällsbetalda resor i regionen. Detta krav specificerar att systemen ska varna förarna för kollisionsrisk med såväl framförvarande fordon som oskyddad trafikant.

  I Trelleborg har vi fördelen att kommunen själva äger sina skolbussar. Vi behöver alltså inte invänta nästa upphandling av samhällsbetalda resor för att skolresorna ska få nytta av den nya säkerhetstekniken.

  Vi yrkar

  • Att kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden att utrusta skolbussarna med system för artificiell förarassistans.

   

  Per Klarberg  och Mathias Andersson, ledamöter i Trelleborgs kommunfulmäktige

 • Reservation – Bygglov för moské vid Böckaregatan

  Av per.klarberg den 9 mars, 2017
  0

  Reservation

  Samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-07

  • 75 Ansökan om tidsbegränsat bygglov i 9 år för ändrad användning från lager till föreningslokal på fastigheten Gjutaren 6

  Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att bevilja tidsbegränsat bygglov i 3 år till och med 2020-03-01.

  Det hade inkommit många yttranden, både från rågrannar, fastighetsägare i området och boende i området, där många framförde en oro för den verksamhet som skulle bedrivas i Gjutaren 6. Anledningen var både rädsla för verksamheten, eventuellt sjunkande fastighetspriser och trafiksituationen.

  Debatten i nämnden kom mest att handla om de som skulle bedriva verksamhet än om lämpligheten att ha en samlingslokal i Gjutaren 6. Av den debatten framgick det att, enligt mitt förmenande, inte alla kommunmedlemmar behandlas lika i detta ärende.

  Sverigedemokraterna reserverar sig mot detta beslut, då vi anser att hänsyn inte tas till boende i området och att alla kommunmedlemmar inte behandlas lika.

   

  Trelleborg 2017-03-07

  För Sverigedemokraterna

  Bengt Andersson

 • Interpellation: Kommunen vill spara – dementa får äta filmjölk

  Av per.klarberg den 22 december, 2016
  0

  Än en gång så hamnar Trelleborgs kommun i skamvrån, inte oväntat är det våra äldre som än en gång drabbas.

  Jag fick en chock när jag tittade på SVT:s nyheter och fick se hur dementa på Östergården i Trelleborg behandlas, skrämmande vad som visades.

  Istället för att följa den givna matsedeln så serveras där gröt, filmjölk, blandsaft, hönökaka osv osv.

  Allt detta till samma pris som en riktig måltid!

  Om det gällt flyktingar och ensamkommande  hade det aldrig varit aktuellt med besparingar på dessa, nu är det våra äldre och då går det bra.

  Lennart Höckert nämner att det är stort matsvinn, jag har sett med egna ögon hur ensamkommande kastat mat ut på golvet när det inte passat de ensamkommande.

  Är inte det också matsvinn?

  Detta är ett försök sägs det, är det dags för ättestupet också?

  Nej, här skall ordföranden skämmas ordentligt, detta är inte acceptabelt!

  Jag har följande frågor till ordföranden:

   

  -Är detta socialdemokraternas nya politik att spara endast på våra äldre?

  -Tycker ordföranden att det är rimligt att ta 43kr för gröt och saftsås?

  -Är det en enig nämnd som fattat detta beslutet om försöksverksamhet på Östergården eller är det ett tjänstemannabeslut?

  -Tycker du att det är rätt att flyktingar och ensamkommande får vällagad mat mot att våra äldre skall utsättas för detta vidriga experiment?

  -Är det på grund av att våra äldre är uppfostrade i den ”gamla skolan” som ni vågar göra detta mot dem och inte mot de andra grupperna som är kända för att protestera högljutt om inte deras mat är bra?

  -Förstår du själv att detta inte är rätt?

   

  Helmuth Petersén

  Helmuth Petersén

  Oppositionsråd (SD)

 • Interpellation avseende (s)vikna vallöften

  Av per.klarberg den 21 december, 2016
  0

  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson.

  Inför valet 2014 gick du och socialdemokraterna ut med en för alla viktig fråga, att återställa akutmottagningens tider på vårt lasarett.
  Det hette att om ni tog makten i Region Skåne skulle akutmottagningens öppettider vara prioritet ett, ni fick makten men ännu har inget hänt.
  Det är mer än två år sedan Torbjörn!
  På ett stort möte i Stadsparken i maj månad år(2016) så lovade Du oss trelleborgare att palliativa mottagningen skulle öppna igen den 1 september, ännu har inget hänt.

  Sverigedemokraterna var det enda partiet som var emot en utredning av palliativas flytt till Malmö, socialdemokraterna var för denna utredning.

  I trelleborgarnas ögon ännu en försämring av Trelleborgs lasarett!

  Fram till nu den 21 december har ingenting hänt, mottagningen har ännu inte öppnat. I en debattartikel så skriver KRYH:s ordförande att mottagningen skall öppna innan första kvartalet 2017, i en tidningsartikel en månad senare så säger hon att palliativa skall öppna under första kvartalet 2017. Genom att ändra ordet innan till under så ger hon de styrande i Region Skåne ytterligare tre månaders respit. Situationen har förvärrats än mer på grund av att Malmös hospice lagt ner en avdelning.

  Fram till dags dato har 22 kompetenta sköterskor sökt jobben på palliativa men inget har ännu hänt.

  Varför?

  Detta är två allvarliga fall av direkt falska löften och i båda fallen är du Torbjörn Karlsson inblandad, du är trots allt kommunstyrelsens ordförande och detta beteendet är inte acceptabelt.

  Ni gör allt för att få makten och genom att använda direkta lögner så får ni den, när ni väl fått den så stoppar ni huvudet i sanden och låtsas som om problemen inte finns.

  Jag har följande frågor:

  • Varför har du, Torbjörn, inte svarat på mina artiklar i Trelleborgs Allehanda när jag önskat få svar från dig?
  • Var detta en medveten taktik från er med dessa tomma löften?
  • När tänker ni uppfylla era löften gällande akuten och palliativa?
  • Är du medveten om att medborgarna är irriterade över ert beteende?
  • Tänker sossarna ta till ännu fler lögner inför valet 2018 för att fortsätta vid makten?
  • Att ni på grund av dessa löften(lögner) har tappat mycket förtroende hos trelleborgarna är ni väl medvetna om, eller?

   

  Helmuth Petersén

  Helmuth Petersen (SD)