Sverigedemokraterna Trelleborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Trelleborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Anita Persson

Ordförande SD Trelleborg

Sverigedemokraterna
Kontinentgatan 2
231 42 Trelleborg
Tfn. 0739-27 74 61
E-post: trelleborg@sd.se

 • Motion Få Migrationsverket att göra rätt för sig

  Av per.klarberg den 11 november, 2016
  0

  Att betala och göra rätt för sig är helt normalt för de flesta människor och företag som är ärliga och hederliga. Tyvärr finns det personer och företag som agerar ohederligt, men som tur är finns det medel att även få dessa att göra rätt för sig.

  Det kan till och med gå så långt att vissa ärenden drivs som rättsprocesser.

  Tyvärr har det visat sig att Migrationsverket har svårt att betala för sig till Trelleborgs kommun, i september var de skyldiga kommunen 133 miljoner kronor.

  133 miljoner som kommunen får ligga ute med vilket verkligen inte är acceptabelt.

  Kostnaden har med mottagandet av nyanlända att göra vilket SD har motsatt sig hela tiden. Detta är en skuld som inte funnits om Sverigedemokratisk politik förts.

  Då vi har svårt att få in pengarna från Migrationsverket och att de stryker summor som kommunen skäligen säger sig ha rätt till så måste sanktioner vidtagas, dessutom måste Kommunallagen beaktas gällande likabehandling.

  Har vi en kommuninnevånare som inte betalar vatten eller i de fall invånaren har el från kommunen så utdelas det en straffavgift, avgiften kallas för påminnelseavgift eller ränta.

  Detta ses som ett helt naturligt förfarande.

  Därför yrkar Sverigedemokraterna i Trelleborgs kommun:

  Att Trelleborgs kommun i fortsättningen använder samma sanktioneringsmöjligheter gentemot Migrationsverket gällande sena betalningar som används i övrigt av kommunen.

  Helmuth Petersén

  Helmuth Petersen (SD)

   

 • Reservation – Utredning avseende överträdelse av plan-bygglagen inom fastigheten Innerstaden 6:1

  Av per.klarberg den 4 november, 2016
  0

  Reservation

  Samhällsbyggnadsnämnden 2016-11-03

  • 201 Utredning avseende överträdelse av plan-bygglagen inom fastigheten Innerstaden 6:1 – BMK-2015-1789

   

  Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att utge en byggsanktionsavgift på 534 479 kronor till Trafikverket, för påbörjad byggnation utan startbesked.

  Det måste vara allmänt känt att Pågatågstrafiken skulle komma till Trelleborg den 13 december 2015. Personal från Trelleborgs kommun, genom personal från Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen ingick då i projektgruppen för utbyggnad av Centralstationen. Här borde informerats om de tillstånd, som behövdes för utbyggnaden, vilket inte gjordes.

  När det uppdagades att bygglov behövdes för cykelskärmtaken, söktes detta den 4 september 2015 och startbesked beviljades den 13 november 2015, en onödigt lång handläggningstid enligt vår mening.

  Därför anser vi att ingen byggsanktionsavgift skall utges till Trafikverket, då de bara följt det som beslutades på projektmötena och handlat i god tro. Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte anses utan skuld till den överträdelse som blev resultatet.

  Detta är ju för övrigt ingen bra start på framtida samarbete av en ny ringväg.

  Trelleborg 2016-11-03

  För Sverigedemokraterna

  Bengt_Andersson

  Bengt Andersson

 • Interpellation avseende beslut av principiell beskaffenhet

  Av per.klarberg den 1 november, 2016
  0

  I en inbjudan, sänd till Trelleborgs fastighetsägare, beskriver arbetsmarknadsförvaltningen vilka förmåner kommunen kan erbjuda de fastighetsägare som överlåter lägenheter till ”nya Trelleborgare”, det vill säga nyanlända invandrare.

  Bland annat erbjuder Trelleborgs kommun, till de fastighetsägare som tar emot nyanlända, följande:

  • Kommunen som hyresgäst
  • Garanti för att hyran betalas
  • Ta över lägenheten i befintligt skick
  • Tillsyn och uppföljning
  • Etableringsinsatser till de boende
  • Öppenhet för innovation och andra möjligheter

  Trelleborgs kommun har idag en ansträngd bostadssituation, vilket många Trelleborgs-ungdomar har fått erfara. Saknar ungdomen fast anställning är loppet i det närmaste kört att få en bostad. Det finns exempel på vuxna människor som fortfarande måste bo hemma hos sina föräldrar för att de inte lyckats få någon fast anställning och därigenom en bostad.

  Kommunallagen 3 kap 9 § säger: Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

  Den 25 april 2016 beslutade kommunfullmäktige om en ny policy för bosättning av nyanlända, §77 ”Bosättning av nyanlända”. Den nya policyn går ut på att Trelleborgs kommun kan gå in som ”proprieborgenär” för nyanlända invandrare, detta var ett beslut av principiell beskaffenhet.

  Men anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson.

  • När fattade kommunfullmäktige beslutet, som är av principiell beskaffenhet, att kommunen ska vara ”hyresgäst” av de lägenheter som nyanlända flyttar in i?
  • När fattade kommunfullmäktige beslutet, som är av principiell beskaffenhet, att kommunen ska ta över lägenheter i ”befintligt skick”?

  Om ett allvarligt fel har begåtts, det vill säga att kommunallagen inte har följts och kommunfullmäktige inte har fattat ovanstående beslut av principiell beskaffenhet, så vill jag att kommunstyrelsens ordförande besvarar nedanstående följdfrågor.

  • När fattade arbetsmarknadsnämnden beslutet, som är av principiell beskaffenhet, att kommunen ska vara ”hyresgäst” av de lägenheter som nyanlända flyttar in i?
  • När fattade arbetsmarknadsnämnden beslutet, som är av principiell beskaffenhet, att kommunen ska ta över lägenheter i ”befintligt skick”?

  Om ett ännu allvarligare fel har begåtts, det vill säga att kommunallagen inte har följts och inte ens arbetsmarknadsnämnden har fattat ovanstående beslut av principiell beskaffenhet, så vill jag att kommunstyrelsens ordförande besvarar nedanstående följdfrågor.

  • Vilken tjänsteman fattade beslutet, som är av principiell beskaffenhet, att kommunen ska vara ”hyresgäst” av de lägenheter som nyanlända flyttar in i?
  • Vilken tjänsteman fattade beslutet, som är av principiell beskaffenhet, att kommunen ska ta över lägenheter i ”befintligt skick”?
  • Om ovanstående beslut av principiell beskaffenhet är tagna av en tjänsteman, vilka åtgärder avser du vidta mot aktuell tjänsteman?

   

  0656591334119_Max

  Per Klarberg (SD)

 • Reservation motion (SD): Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar – en fråga om rättssäkerhet.

  Av per.klarberg den 1 november, 2016
  0

  På KF den 31 oktober fick SD inte gehör för sitt ändringsyrkande i motionen om åldersbestämning av ensamkommande.

  S, Mp, C och Söderslättspartiet vill gärna behålla äldre ensamkommande i kommunen, det var ingen nyhet för oss i SD. Att även Liberalerna och Moderaterna gärna behåller ensamkommande som uppgett fel ålder är dock anmärkningsvärt.

  Tomma tunnor skramlar mest, så var det med det löftet till sina väljare att de vill skärpa kraven.

  Då det finns lagliga vägar och att ett flertal kommuner redan använder sig av att skicka tillbaka de äldre ensamkommande så yrkade SD på att denna metoden  skulle tillämpas även i vår kommun, vi var ensamma om att tycka så.

  På grund av det ovan skrivna så reserverar sig SD skarpt mot det fattade beslutet.

   

  Helmuth Petersén

  Helmuth Petersen SD

 • Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående bostadsförmåner till nyanlända

  Av per.klarberg den 26 oktober, 2016
  0

  I en inbjudan, sänd till Trelleborgs fastighetsägare, beskriver arbetsmarknadsförvaltningen vilka förmåner kommunen kan erbjuda de fastighetsägare som överlåter lägenheter till ”nya Trelleborgare”, dvs. nyanlända invandrare.

  Bland annat erbjuder Trelleborgs kommun, till de fastighetsägare som tar emot nyanlända, följande:

  • Kommunen som hyresgäst
  • Garanti för att hyran betalas
  • Ta över lägenheten i befintligt skick
  • Tillsyn och uppföljning
  • Etableringsinsatser till de boende
  • Öppenhet för innovation och andra möjligheter

  Trelleborgs kommun har idag en ansträngd bostadssituation, vilket många Trelleborgs-ungdomar har fått erfara. Saknar ungdomen fast anställning är loppet i det närmaste kört att få en bostad. Det finns exempel på vuxna människor som fortfarande måste bo hemma hos sina föräldrar för att de inte lyckats få någon fast anställning och därigenom en bostad.

  Min fråga till Torbjörn Karlsson är enkel.

  Anser du att Trelleborgs kommuns erbjudande till fastighetsägarna enligt ovan underlättar för inrikes födda Trelleborgs-ungdomar att skaffa sin första bostad?

   

  0656591334119_Max

  Per Klarberg (SD)