Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Trelleborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Anita Persson

Ordförande SD Trelleborg

Sverigedemokraterna
Kontinentgatan 2
231 42 Trelleborg
Tfn. 0410-44850
E-post: trelleborg@sverigedemokraterna.se

Sverigedemokratisk ungdom SDU
Tfn 0720-262338
E-post: soderslatt@sdu.nu

 • Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Marianne Pettersson ang. uttalande i TA

  Av per.klarberg den 12 oktober, 2015
  0

  Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Marianne Pettersson

  I Trelleborgs Allehanda (10 okt) står det att läsa:

  ”Jag ser att de senaste årens nedskärningar i välfärden ger ett uppsving för rasistiska partier som skrämmer upp folk. Det gäller Sverigedemokraterna i första hand men också Svenskarnas parti som sprider sin propaganda.”

  Som en ren information till en icke påläst ordförande så existerar inte Svenskarnas parti längre.

  Vi Sverigedemokrater får ofta kastat detta ord emot oss, rasister. Rasism är något vi tar starkt avstånd ifrån, detta är ingen hemlighet för varken ordförande eller någon annan.

  Det kan vara så enkelt att ordföranden är felciterad i tidningen, om inte har jag följande frågor:

  • Var får ordföranden det ifrån att SD är rasister?
  • Kan hon påvisa någonstans att SD är rasister?
  • Har ordföranden läst SD:s partiprogram och partistadgar?
  • Tittar ordföranden historiskt har S ett rasistiskt förflutet, är det så att ordföranden tagit fel på S och SD?

  Trelleborg 2015-10-12
  Helmuth Petersén (SD)

 • Välkommen till manifestationen i Trelleborg den 17 oktober – Förstärk gränskontrollen

  Av per.klarberg den 11 oktober, 2015
  0

  Hej Sverigevän,
  SD Trelleborg kommer att anordna en stor manifestation där temat är Förstärk gränskontrollen.

  Vi hoppas att du har möjlighet att vara med.

  Tid:       Lördagen den 17 oktober, kl. 12.00
  Plats:    Rådhustorget i Trelleborg (utanför köpcentret Valens södra ingång)
  Talare:  Kent Ekeroth

 • Motion allmänhetens frågestund

  Av per.klarberg den 6 oktober, 2015
  0

  Motion till kommunfullmäktige

  Trelleborg är hårt belastat för stunden med ensamkommande, platser finns knappt och det har börjat belasta vår kommun. I samband med detta har röster hörts för att medborgarna skall få tillfälle att fråga ut våra folkvalda politiker på Kommunfullmäktige, ett förslag som SD ställer sig positiva till.

  Våra medborgare har många frågor till oss politiker, inte bara om ensamkommande, utan om allt vad som pågår i samhället. Som vi har det nu med att vara på plats en kvart innan KF-mötet startar är inte optimalt, en klarare struktur med möjlighet för medborgaren att ta plats i talarstolen och ställa sin fråga vore önskvärt.

  Många politiker kommer inte förrän i sista minuten och det har blivit mer mingel och inbördes beundran av denna avsatta tid för medborgarens möjlighet att ställa frågor.

  Sverigedemokraterna yrkar att

  -Avsätta tid för våra medborgare att kunna ställa frågor till oss politiker från talarstolen.

  Helmuth Petersen SD

 • Interpellation till tekniska nämndens ordförande

  Av per.klarberg den 6 oktober, 2015
  0

  Onsdagen 30 september skickades det ut ett mail till viss personal på tekniska nämnden, det skickades ut vid 19-tiden på kvällen. Redan vid 21-tiden kom det ett förtydligande av det första mailet och den 1 oktober klockan 8 kom det ännu ett förtydligande.

  Samtliga mail är med som bilagor.

  Att skriva ett mail till sin personal på detta sätt är inte acceptabelt, det är direkt oförskämt.

  Mailet handlar om att personalen skall hjälpa till vid boenden där ensamkommande finns, exempelvis skall de ha ansvar som brandvakter, bära sängar och dela ut mat till de ensamkommande. Personal som är anställda för något helt annat i kommunen.

  Det är inte bara denna personal som uppmanats att hjälpa till, frågan har ställts på flera förvaltningar i kommunen. Det verkar tyvärr som om allt annat skall läggas åt sidan vid denna enorma anstormning av ensamkommande och det är beklagligt.

  Detta mailet är skrivit i en mycket dålig ”anda”, ordet vill är med ett par gånger vilket ger en direkt orderkänsla. Det hade varit lämpligare att skriva ordet önskar, det hade skapat mindre irritation hos mottagarna.

  Som avslutning står det att säger man nej till att hjälpa till så skall ett nej motiveras.

  Ett nej är ett nej likväl som ett ja är ett ja, inget av detta måste motiveras.

  Detta är ett direkt oförskämt och kraftigt mail som dessa anställda fick, de efterföljande mailen går i en mildare ton men fortfarande skall ett nej motiveras.

  Det handlar om de anställdas fritid och dessa sysslor har inget med deras ordinarie arbete att göra.

   

  Jag vill gärna veta hur ordföranden i tekniska nämnden ser på dessa mail, tycker ordföranden att det är ok att skicka ut denna typen av mail till förvaltningens personal?

  Direkta order och tvivelaktig text skall våra medarbetare inte behöva stå ut med i en kommun som skall bli Skånes attraktivaste arbetsgivare.

  Hur går ordföranden vidare i detta ärende?

   

  Helmuth Petersen SD

 • Placera ut ”ensamkommande” hos kommunens toppolitiker

  Av per.klarberg den 1 oktober, 2015
  0

  OLYMPUS DIGITAL CAMERAMotion till kommunfullmäktige

  De senaste veckorna har det anlänt ett stort antal ensamkommande barn till Trelleborg, det är så många så att det har varit och är svårt att hitta boenden till dessa.

  Migrationsverket förväntar sig att detta kommer att fortgå under en mycket lång tid framöver.

  När det är dags för att placera ut dessa ungdomar i olika svenska kommuner så kommer Trelleborg sannolikt att få väldigt många som skall placeras på Etableringsboenden, etableringsboenden som Trelleborg inte har så många av.

  Finlands Statsminister, Juha Sipilä, uttalade sig i den finska tv-kanalen Yle den 5 september att han ställer sitt hem till förfogande för flyktingar och uppmanade sina politiska vänner att göra det samma.

  Tittar vi i Sverige så har Carola Häggkvist tagit hand om flyktingar i sitt eget hem, något hon fått beröm för.

  Moderaterna har tidigare sagt att man skall öppna sina hjärtan och vad det gäller samtliga övriga partier så finns det en stor vilja att hjälpa till med de ensamkommande, så är det i alla fall sagt av dem.

  Nu bör det vara dags att gå från ord till handling för våra politiker i Trelleborg, visa medborgarna att det inte bara är tomma ord som sägs i media och i de politiska församlingarna.

  Vid en placering av barnen hos våra toppolitiker kan politiken rättfärdigas lite mer inför alla kommuninvånarna.

  Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna

  Att samtliga politiker i Kommunfullmäktige tillfrågas om de vill hjälpa till med att ta hand om ett eller flera ensamkommande barn i sina hem, detta för att underlätta integrationen för dessa barn.

  Helmuth Petersen SD