Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Trelleborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Anita Persson

Ordförande SD Trelleborg

Sverigedemokraterna
Kontinentgatan 2
231 42 Trelleborg
Tfn. 0410-44850
E-post: trelleborg@sverigedemokraterna.se

Sverigedemokratisk ungdom SDU
Tfn 0720-262338
E-post: soderslatt@sdu.nu

 • SD har successivt ändrat diskursen i svensk politik

  Av per.klarberg den 3 september, 2015
  0

  Sverigedemokraterna vill minska invandringen till Sverige kraftigt. Vårt riktmärke har länge varit en minskning med 90 procent; en siffra som skulle spara stat och kommuner åtskilliga miljarder varje år och som ligger helt i nivå med vad våra nordiska grannländer tar emot. Vi vill att kommunerna själva ska få besluta om mottagande och inte påtvingas detta genom lagstiftning, vi vill slopa den kostsamma integrationspolitiken och vi vill införa åtgärder för att kraftigt minska invandringen till Sverige. Övriga partier i sjuklövern blundar för de problem som massinvandringsdrabbade kommuner står inför och det är djupt beklagligt. I Trelleborg har SD vid ett flertal tillfällen lämnat in motioner till kommunen och uppmanat till att säga upp samtliga avtal med migrationsverket. Vi var oppositionens enda röst när vi gick emot beslutet att lägga 4,5 Mkr för att rusta upp Gula villan till ensamkommande ungdomar och så vidare.

  I december fattades Decemberöverenskommelsen (DÖ); Alliansen tillsammans med regeringspartierna kom överens om att en minoritet ska kunna få igenom sin budget och bilda regering. I praktiken är detta en omskrivning av att fram till och med valdagen 2022 försöka hindra SD från att utöva inflytande över politiken. Syftet var att stoppa SD:s framväxt, något som i efterhand visat sig ha motsatt effekt. En majoritet av folket tycker att uppgörelsen är fel och att SD, när det gäller bland annat invandringspolitiken, driver den bästa linjen. Allt fler opinionsbildare framför åsikten att det är dags att samarbeta med SD och driva en politik med förankring hos det svenska folket, och knorrande hörs även inom sjuklövern.

  Skribenten Lars undrar vad vi SD-politiker gör för att stoppa slöseriet, och vi gör allt vi kan. Vi har gjort en resa som är unik i svensk historia. Från att ha kommit in i riksdagen 2010 till att i dagsaktuella mätningar vara det största partiet. I Trelleborg liksom på riksplan växer vi!

  Vi har all förståelse för väljare som känner att det går för långsamt, att för lite sker och att deras röst inte räknas – men det gör den! SD:s intåg har successivt ändrat diskursen i svensk politik. Från att övriga partier i praktiken var överens om invandringen, till att partier nu tvingas agera och närma sig SD. Det är först nu som vi verkligen börjar se detta, men detta är varken början eller slutet. För varje ny opinionsundersökning där SD växer på de andras bekostnad kommer debatten förskjutas i vår favör – andra partier kommer lansera förslag och lösningar som i ökande takt liknar våra. Därför är en röst på SD inte bortkastad, utan den enda vägen till förändring, medan en röst på sjuklövern i bästa fall är en röst för status quo!

  Per Klarberg, riksdagsledamot (SD). Helmuth Petersén, oppositionsråd (SD)

  Denna debattartikel publicerades i Trelleborgs Allehanda 2015-09-03

 • Vad händer med idrotten i Trelleborg?

  Av per.klarberg den 3 september, 2015
  0

  På bästa ängsmarken bestämmer sig kvartetten för att placera ut paviljonger till ensamkommande ungdomar, detta kommer att innebära en kostnadsökning för den redan ansträngda föreningen med cirka 100 000 kronor mer per år då mer foder måste inhandlas.

  Detta är SD emot. Vi stödjer ridsporten i Trelleborg.

  Därför har vi i vår budget en särskild satsning på föreningsbidrag och utveckling av ridsporten i Trelleborgs kommun.

  Scouterna uttrycker även en viss oro med att grönytorna försvinner vilket försvårar för deras verksamhet. Vilket är ännu mer tråkigt för våra barn och ungdomar.

  Dessutom kommer dessa fula paviljonger att synas ifrån vår östra infart in i Trelleborg, vilket är porten till Trelleborg österifrån.

  Både kvartetten och M vill fördärva för klubben Pingvin i Trelleborg.

  På den rivna Köpingeskolans tomt vill M placera paviljonger, här borde man i stället satsa på en ny arena till rugbyidrotten.

  Servicenämnden kunde inte ordna boende åt aktiva rugbyspelare som skulle ha sin årliga turnering, runt 500 deltagare skulle vara närvarande. Nu gick Trelleborg miste om inkomster och god PR då det inte gick att ordna övernattningsplatser till deltagarna.

  Detta hade kunnat lösas med till exempel tillfälliga bodar under helgen på Köpingeskolans rivna tomt om viljan ifrån de styrande hade funnits.

  Kommunfullmäktige har beslutat om pengar till en bullervall på Maglarps skyttebana, ännu har inget hänt. Vilket vi finner oroande.

  Sedan kvartetten tog över så har all verksamhet och utveckling avstannat i Trelleborgs kommun vad det gäller idrott och annat.

   

  Tomas Olsson (SD), ledamot i fritidsnämnden. Anna Holst (SD), ledamot i fritidsnämnden

  Denna debattartikel publicerades i Trelleborgs Allehanda 2015-19-02

 • Medlemsträff på Trelleborgen

  Av per.klarberg den 27 augusti, 2015
  0

  Välkomna till SD Trelleborgs medlemsträff
  SD Trelleborg bjuder in till medlemsträff lördag den 5 september
  Plats:Trelleborgen, långhuset
  Tid: 14:00
  Aktiviteter och mat:
  Vi bjuder på korv med bröd samt läsk och vatten. Kaffe och kakor.
  Vill ni ha något annat kan ni ta med själv.
  Alla är välkomna, ta gärna med familjen!
  Föranmäl gärna till ordf. Anita Persson
  anita.persson@sverigedemokraterna.se
  Tfn 0410-448 50
  (OBS! Arrangemanget ställs in vid regn)

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Reservation.

  Av mattias.frithiof den 21 april, 2015
  0

  Kommunfullmäktige 2015-03-23 punkt 79.

   

  RESERVATION.

  Vi i Sverigedemokraterna reserverar oss härmed mot det beslut som fattades gemensamt av kvartetten och alliansen på punkt 79, uppsägning av avtal med Migrationsverket.

  Vi i reserverar oss för att vi kan inte stå bakom en politik där man envisas med att ha en fullständigt oansvarig invandring och som dessutom påverkar kommunen väldigt negativt ur ett ekonomiskt och arbetsmarknads perspektiv.

   

  Mattias Frithiof

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Uppsägning av avtal.

  Av mattias.frithiof den 21 april, 2015
  0

  Motion till Trelleborgs Kommunfullmäktige.

  Uppsägning av avtal med Migrationsverket.

  Den 1 Januari 2014 trädde en ändring i lagstiftningen om mottagandet av ensamkommande i kraft.

  Lagändringen innebär att Migrationsverket numera kan tvinga kommuner att ta emot dessa ensamkommande

  ungdomar utan hänsyn till kommunens utrymme eller ekonomiska möjligheter.

  Det är även så att om kommunen inte klarar  de krav som ställs på kommunen att hitta en plats för dessa  ungdomar så får

  kommunen ett vite på 500 tkr per barn eller ungdom.

  Hur påverkar detta Trelleborg och dess invånare?

  Som läget är och med dessa regelverk som råder kan vi inte längre styra utefter vilka resurser vi har att tillgå, hur mycket vi än önskar hjälpa dessa ungdomar på

  ett värdigt sätt.

  Det handlar alltså inte längre om kvalitet i mottagandet utan kvantitet.

  Vi måste ställa oss frågan om det är rimligt, ska vi låta vår kommun bli påtvingad detta utan möjlighet att lösa det på ett tillfredställande sätt och dessutom

  få betala vite varje gång våra ansträngningar inte når hela vägen.

  Nej det är tid att markera sitt missnöje mot det regelverk vi blivit ålagda.

  Därför yrkar vi Sverigedemokrater på att vi genast säger upp de avtal vi idag har med Migrationsverket.

  Detta för att markera att vi inte tycker det rättvist att med tvingande lagstiftning underminera en kommuns möjligheter att föra ett värdigt och tillfredställande

  flyktingmottagande även om det kommer hot om vite.

  Mattias Frithiof